نرخ قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/08 چهارشنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۰/۶/۱۷ هفده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 276,410 دلار 314,840 یورو 277,010 بالاترین قیمت دلار 275,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,760 پوند 75,270 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/08 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,813,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ مصادف با 2021/09/08 ساعت 13:35:51 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,813,000 طلای 18 عیار 15,751,000 طلای 24 عیار 11,834,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,680,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,779,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,573,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,020,000 سکه آزادی 121,770,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,813,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/07 سه شنبه ساعت 14:36:06 روز ۱۴۰۰/۶/۱۶ شانزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,870 دلار 314,560 یورو 272,410 بالاترین قیمت دلار 270,760 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,130 پوند 74,040 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/07 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,675,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ مصادف با 2021/09/07 ساعت 13:34:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,675,000 طلای 18 عیار 15,566,000 طلای 24 عیار 11,723,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,666,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,631,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,554,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,020,000 سکه آزادی 120,590,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,675,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/06 دوشنبه ساعت 14:34:19 روز ۱۴۰۰/۶/۱۵ پانزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,676 دلار 315,730 یورو 271,110 بالاترین قیمت دلار 269,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,790 پوند 73,630 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/06 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,631,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ مصادف با 2021/09/06 ساعت 13:33:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,631,000 طلای 18 عیار 15,508,000 طلای 24 عیار 11,703,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,631,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,603,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,508,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,020,000 سکه آزادی 120,370,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,631,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/05 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/05 یکشنبه ساعت 14:36:28 روز ۱۴۰۰/۶/۱۴ چهارده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,390 دلار 317,160 یورو 272,810 بالاترین قیمت دلار 270,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,320 پوند 74,180 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/05 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,733,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ مصادف با 2021/09/05 ساعت 13:34:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,733,000 طلای 18 عیار 15,643,000 طلای 24 عیار 11,758,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,613,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,677,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,483,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,010,000 سکه آزادی 121,030,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,733,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/04 شنبه ساعت 14:34:51 روز ۱۴۰۰/۶/۱۳ سیزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,310 دلار 312,420 یورو 274,110 بالاترین قیمت دلار 270,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 377,270 پوند 73,580 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/04 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,633,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ مصادف با 2021/09/04 ساعت 13:31:32 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,633,000 طلای 18 عیار 15,511,000 طلای 24 عیار 11,666,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,601,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,554,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,468,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,990,000 سکه آزادی 119,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,633,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ ادامه »

Shopping Cart