آرشیو برچسب های: نرخ قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه ساعت 13:31:22 روز ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 234,120 دلار 283,960 یورو 234,150 بالاترین قیمت دلار 229,140 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 330,950 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,853,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصادف با 2021/01/27 ساعت 12:48:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,853,000 طلای 18 عیار 14,471,000 طلای 24 عیار 10,929,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,585,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,572,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,113,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 105,989,000 سکه آزادی 107,370,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه ساعت 14:00:58 روز ۱۳۹۹/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 229,750 دلار 278,900 یورو 229,750 بالاترین قیمت دلار 229,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,090 […]

نرخ قیمت طلا 10,414,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ مصادف با 2021/01/26 ساعت 12:31:53 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,414,000 طلای 18 عیار 13,886,000 طلای 24 عیار 10,516,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,407,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,021,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,876,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,509,000 سکه آزادی 103,790,000 سکه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه ساعت 13:36:20 روز ۱۳۹۹/۱۱/۶ شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 228,740 دلار 278,510 یورو 228,750 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 325,340 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,608,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ مصادف با 2021/01/25 ساعت 12:42:28 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,608,000 طلای 18 عیار 14,144,000 طلای 24 عیار 10,661,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,548,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,215,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,064,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,989,270 سکه آزادی 106,080,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه ساعت 13:40:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,310 دلار 273,134 یورو 224,350 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 327,000 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,387,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ مصادف با 2021/01/24 ساعت 12:35:32 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,387,000 طلای 18 عیار 13,849,000 طلای 24 عیار 10,401,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,327,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,867,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,769,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,120,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه ساعت 13:42:39 روز ۱۳۹۹/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,330 دلار 274,103 یورو 226,530 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,000 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,248,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ مصادف با 2021/01/23 ساعت 12:39:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,248,000 طلای 18 عیار 13,664,000 طلای 24 عیار 10,359,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,992,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,812,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,322,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,989,000 سکه آزادی 103,210,000 سکه امامی […]