نرخ قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه ساعت 13:31:32 روز ۱۴۰۱/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,010 دلار 312,630 یورو 317,720 بالاترین قیمت دلار 314,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,310 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,326,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ مصادف با 2022/09/22 ساعت 12:32:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,326,000 طلای 18 عیار 17,767,000 طلای 24 عیار 13,337,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,189,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,783,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,236,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,520,000 سکه آزادی 143,210,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,326,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه ساعت 14:31:41 روز ۱۴۰۱/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 316,010 دلار 313,980 یورو 316,720 بالاترین قیمت دلار 315,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,690 پوند 86,010 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,097,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ مصادف با 2022/09/21 ساعت 13:32:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,097,000 طلای 18 عیار 17,463,000 طلای 24 عیار 13,125,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,935,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,499,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,247,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 133,030,000 سکه آزادی 141,590,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,097,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,510 دلار 317,780 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 362,890 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,115,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ مصادف با 2022/09/20 ساعت 13:32:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,115,000 طلای 18 عیار 17,487,000 طلای 24 عیار 13,166,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,062,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,555,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,416,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 132,990,000 سکه آزادی 142,880,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,115,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه ساعت 14:36:24 روز ۱۴۰۱/۶/۲۸ بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 316,810 دلار 315,850 یورو 316,820 بالاترین قیمت دلار 314,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,040 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,069,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ مصادف با 2022/09/19 ساعت 13:33:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,069,000 طلای 18 عیار 17,426,000 طلای 24 عیار 13,136,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,021,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,515,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,361,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 133,980,000 سکه آزادی 142,740,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,069,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه ساعت 14:32:23 روز ۱۴۰۱/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 318,520 دلار 318,940 یورو 319,520 بالاترین قیمت دلار 316,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 363,880 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,196,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ مصادف با 2022/09/18 ساعت 13:32:03 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,196,000 طلای 18 عیار 17,595,000 طلای 24 عیار 13,284,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,155,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,712,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,539,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,950,000 سکه آزادی 144,690,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,196,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ ادامه »

سبد خرید