قیمت روز

نرخ قیمت طلا 20,884,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مصادف با 2023/03/11 ساعت 12:31:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,884,000 طلای 18 عیار 27,845,000 طلای 24 عیار 22,858,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,143,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 30,477,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 26,857,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 224,980,000 سکه آزادی 255,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 20,884,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه ساعت 13:32:29 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 486,893 دلار 524,263 یورو 499,100 بالاترین قیمت دلار 485,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 592,163 پوند 135,053 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 22,789,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ مصادف با 2023/03/10 ساعت 12:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 22,789,000 طلای 18 عیار 30,385,000 طلای 24 عیار 23,412,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 22,768,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,216,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,357,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 246,940,000 سکه آزادی 276,860,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 22,789,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه ساعت 13:32:51 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 488,610 دلار 525,840 یورو 499,100 بالاترین قیمت دلار 485,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 593,180 پوند 135,360 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,089,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ مصادف با 2023/03/09 ساعت 12:31:54 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,089,000 طلای 18 عیار 30,785,000 طلای 24 عیار 23,412,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 22,983,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,216,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,643,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 245,010,000 سکه آزادی 271,910,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,089,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ هفده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 491,414 دلار 529,844 یورو 499,600 بالاترین قیمت دلار 481,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 597,294 پوند 135,964 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,204,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ مصادف با 2023/03/08 ساعت 12:32:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,204,000 طلای 18 عیار 30,939,000 طلای 24 عیار 23,481,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,750,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,308,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 29,000,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 239,950,000 سکه آزادی 274,910,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,204,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شانزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 491,320 دلار 519,260 یورو 495,600 بالاترین قیمت دلار 483,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 591,340 پوند 130,630 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 22,516,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ مصادف با 2023/03/07 ساعت 12:31:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 22,516,000 طلای 18 عیار 30,021,000 طلای 24 عیار 23,481,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,750,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,308,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 29,000,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 240,010,000 سکه آزادی 275,880,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 22,516,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ پانزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 497,927 دلار 537,817 یورو 503,590 بالاترین قیمت دلار 493,830 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 613,517 پوند 136,097 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه ادامه »

سبد خرید