قیمت روز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,730 دلار 315,370 یورو 272,980 بالاترین قیمت دلار 271,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 373,780 پوند 74,010 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,414,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ مصادف با 2021/10/17 ساعت 12:42:06 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,414,000 طلای 18 عیار 15,219,000 طلای 24 عیار 11,460,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,402,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,280,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,203,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,480,000 سکه آزادی 116,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,414,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه ساعت 13:39:31 روز ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,630 دلار 316,300 یورو 272,980 بالاترین قیمت دلار 271,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 374,880 پوند 74,230 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,405,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ مصادف با 2021/10/16 ساعت 12:36:54 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,405,000 طلای 18 عیار 15,206,000 طلای 24 عیار 11,430,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,370,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,240,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,160,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,680,000 سکه آزادی 117,810,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,405,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه ساعت 13:36:13 روز ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,746 دلار 314,916 یورو 272,480 بالاترین قیمت دلار 270,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,966 پوند 74,606 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,416,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۳ مصادف با 2021/10/15 ساعت 12:35:47 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,416,000 طلای 18 عیار 15,222,000 طلای 24 عیار 11,465,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,393,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,286,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,191,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,020,000 سکه آزادی 117,160,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,416,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ساعت 13:31:53 روز ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,790 دلار 314,380 یورو 272,480 بالاترین قیمت دلار 270,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,440 پوند 73,710 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,432,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۲

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ مصادف با 2021/10/14 ساعت 12:31:55 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,432,000 طلای 18 عیار 15,243,000 طلای 24 عیار 11,465,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,412,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,286,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,215,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,010,000 سکه آزادی 117,330,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,432,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۴۰۰/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,420 دلار 315,040 یورو 272,680 بالاترین قیمت دلار 270,100 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,580 پوند 74,200 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,336,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مصادف با 2021/10/13 ساعت 12:34:14 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,336,000 طلای 18 عیار 15,114,000 طلای 24 عیار 11,338,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,215,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,117,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,954,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 111,510,000 سکه آزادی 117,030,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,336,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ ادامه »

Shopping Cart