قیمت روز

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,220 دلار 485,580 یورو 438,090 بالاترین قیمت دلار 425,880 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 549,480 پوند 121,530 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,138,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مصادف با 2023/02/01 ساعت 12:31:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,138,000 طلای 18 عیار 28,184,000 طلای 24 عیار 21,223,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,702,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,298,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,602,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 228,970,000 سکه آزادی 240,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,138,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه ساعت 13:31:02 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,600 دلار 483,260 یورو 437,100 بالاترین قیمت دلار 433,310 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 550,270 پوند 121,610 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 20,711,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ مصادف با 2023/01/31 ساعت 12:33:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,711,000 طلای 18 عیار 27,614,000 طلای 24 عیار 21,127,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,681,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,168,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,574,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,970,000 سکه آزادی 239,990,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 20,711,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه ساعت 13:31:40 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,560 دلار 486,860 یورو 440,900 بالاترین قیمت دلار 435,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 553,710 پوند 121,570 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,198,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مصادف با 2023/01/30 ساعت 12:31:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,198,000 طلای 18 عیار 28,264,000 طلای 24 عیار 21,404,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,131,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,538,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,175,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 229,960,000 سکه آزادی 245,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,198,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه ساعت 13:31:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۹ نه بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,680 دلار 484,030 یورو 439,100 بالاترین قیمت دلار 434,000 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 552,180 پوند 121,250 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,235,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ مصادف با 2023/01/29 ساعت 12:31:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,235,000 طلای 18 عیار 28,313,000 طلای 24 عیار 21,288,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,960,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,384,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,947,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 222,950,000 سکه آزادی 238,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,235,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۱/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 432,930 دلار 477,450 یورو 439,400 بالاترین قیمت دلار 419,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 544,680 پوند 119,600 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 20,930,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ مصادف با 2023/01/28 ساعت 12:31:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,930,000 طلای 18 عیار 27,907,000 طلای 24 عیار 21,369,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,898,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,492,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,864,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,980,000 سکه آزادی 243,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 20,930,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ ادامه »

سبد خرید