آرشیو برچسب های: قیمت آنلاین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه ساعت 13:31:59 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 251,730 دلار 305,032 یورو 251,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,414,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصادف با 2021/02/17 ساعت 12:42:27 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,414,000 طلای 18 عیار 15,219,000 طلای 24 عیار 11,527,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,400,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,369,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,200,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,009,000 سکه آزادی 118,160,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه ساعت 13:35:27 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,750 دلار 302,900 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت […]

نرخ قیمت طلا 11,523,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مصادف با 2021/02/16 ساعت 12:36:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,523,000 طلای 18 عیار 15,363,000 طلای 24 عیار 11,525,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,329,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,366,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,105,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,019,000 سکه آزادی 118,980,000 سکه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه ساعت 13:39:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,770 دلار 303,739 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,421,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مصادف با 2021/02/15 ساعت 12:33:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,421,000 طلای 18 عیار 15,228,000 طلای 24 عیار 11,483,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,377,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,311,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,169,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,019,000 سکه آزادی 117,380,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,760 دلار 302,660 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,712,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ مصادف با 2021/02/14 ساعت 12:34:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,712,000 طلای 18 عیار 15,616,000 طلای 24 عیار 11,827,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,666,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,554,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,989,163 سکه آزادی 119,820,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,770 دلار 302,744 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,668,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مصادف با 2021/02/13 ساعت 12:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,668,000 طلای 18 عیار 15,557,000 طلای 24 عیار 11,864,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,645,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,819,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,526,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,009,000 سکه آزادی 119,420,000 سکه امامی […]