آرشیو برچسب های: قیمت آنلاین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ساعت 13:31:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,863 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,649,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ مصادف با 2021/02/12 ساعت 12:37:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,649,000 طلای 18 عیار 15,532,000 طلای 24 عیار 11,693,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,391,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,591,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,188,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,989,623 سکه آزادی 118,510,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ساعت 13:48:53 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,450 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ مصادف با 2021/02/11 ساعت 12:32:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,596,000 طلای 18 عیار 15,462,000 طلای 24 عیار 11,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,391,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,489,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,188,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,009,000 سکه آزادی 118,020,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ساعت 13:47:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,196 دلار 291,176 یورو 241,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,398,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ مصادف با 2021/02/10 ساعت 12:37:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,398,000 طلای 18 عیار 15,197,000 طلای 24 عیار 11,513,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,285,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,351,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 111,989,000 سکه آزادی 116,110,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ساعت 13:37:08 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,050 دلار 290,010 یورو 240,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت […]

نرخ قیمت طلا 11,409,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مصادف با 2021/02/09 ساعت 12:39:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,409,000 طلای 18 عیار 15,212,000 طلای 24 عیار 11,513,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,285,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,351,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,019,000 سکه آزادی 116,510,000 سکه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بیست بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,020 دلار 285,510 یورو 237,050 بالاترین قیمت دلار 236,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 342,290 پوند […]

نرخ قیمت طلا 11,056,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مصادف با 2021/02/08 ساعت 12:38:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,056,000 طلای 18 عیار 14,741,000 طلای 24 عیار 11,105,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,031,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,806,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,708,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 109,489,000 سکه آزادی 113,290,000 سکه امامی […]