آرشیو برچسب های: قیمت آنلاین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 243,290 دلار 293,790 یورو 243,350 بالاترین قیمت دلار 242,490 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 348,820 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,846,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ مصادف با 2021/02/22 ساعت 12:37:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,846,000 طلای 18 عیار 14,461,000 طلای 24 عیار 10,936,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,830,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,581,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,440,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,009,000 سکه آزادی 112,110,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/21 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/21 یکشنبه ساعت 13:35:55 روز ۱۳۹۹/۱۲/۳ سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 244,900 دلار 295,840 یورو 250,030 بالاترین قیمت دلار 244,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 352,953 پوند […]

نرخ قیمت طلا 10,825,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ مصادف با 2021/02/21 ساعت 12:33:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,825,000 طلای 18 عیار 14,434,000 طلای 24 عیار 11,015,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,805,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,686,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,406,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,489,000 سکه آزادی 111,580,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/20 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/20 شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲ دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 250,610 دلار 300,740 یورو 252,250 بالاترین قیمت دلار 250,580 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,960 پوند […]

نرخ قیمت طلا 11,153,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصادف با 2021/02/20 ساعت 12:31:24 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,153,000 طلای 18 عیار 14,871,000 طلای 24 عیار 11,437,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,123,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,249,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,831,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 110,019,000 سکه آزادی 115,570,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/19 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/19 جمعه ساعت 13:34:44 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱ یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 252,698 دلار 303,968 یورو 253,620 بالاترین قیمت دلار 251,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 366,408 پوند […]

نرخ قیمت طلا 11,409,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ مصادف با 2021/02/19 ساعت 12:31:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,409,000 طلای 18 عیار 15,212,000 طلای 24 عیار 11,490,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,389,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,320,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,185,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,989,000 سکه آزادی 118,680,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/18 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/18 پنجشنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 251,660 دلار 302,990 یورو 253,620 بالاترین قیمت دلار 251,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 364,090 پوند […]

نرخ قیمت طلا 11,426,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مصادف با 2021/02/18 ساعت 12:33:45 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,426,000 طلای 18 عیار 15,234,000 طلای 24 عیار 11,490,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,389,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,320,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,185,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,989,000 سکه آزادی 118,830,000 سکه امامی […]