طلاکاران

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 255,890 دلار 294,870 یورو 256,740 بالاترین قیمت دلار 255,890 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,830 پوند 69,710 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,008,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ مصادف با 2021/08/05 ساعت 13:31:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,008,000 طلای 18 عیار 14,677,000 طلای 24 عیار 11,028,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,982,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,704,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,643,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,510,000 سکه آزادی 113,340,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,008,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه ساعت 14:31:32 روز ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 255,390 دلار 295,911 یورو 257,340 بالاترین قیمت دلار 254,690 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,570 پوند 69,570 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,948,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مصادف با 2021/08/04 ساعت 13:36:51 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,948,000 طلای 18 عیار 14,597,000 طلای 24 عیار 10,996,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,874,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,661,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,498,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,480,000 سکه آزادی 112,460,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,948,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/03 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/03 سه شنبه ساعت 14:33:23 روز ۱۴۰۰/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 257,890 دلار 294,840 یورو 257,940 بالاترین قیمت دلار 255,690 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 361,220 پوند 70,200 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/03 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,996,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ مصادف با 2021/08/03 ساعت 13:35:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,996,000 طلای 18 عیار 14,661,000 طلای 24 عیار 11,031,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,929,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,708,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,572,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,490,000 سکه آزادی 113,330,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,996,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/02 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/02 دوشنبه ساعت 14:33:20 روز ۱۴۰۰/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 254,690 دلار 294,710 یورو 256,640 بالاترین قیمت دلار 254,690 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,260 پوند 69,390 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/02 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,943,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ مصادف با 2021/08/02 ساعت 13:32:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,943,000 طلای 18 عیار 14,591,000 طلای 24 عیار 11,033,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,938,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,711,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,584,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,990,000 سکه آزادی 112,370,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,943,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/01 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/01 یکشنبه ساعت 14:33:06 روز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 254,430 دلار 296,300 یورو 257,640 بالاترین قیمت دلار 254,290 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 356,070 پوند 69,240 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/01 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,008,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ مصادف با 2021/08/01 ساعت 13:32:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,008,000 طلای 18 عیار 14,677,000 طلای 24 عیار 11,139,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,980,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,852,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,640,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,510,000 سکه آزادی 112,590,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,008,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ ادامه »

سبد خرید