طلاکاران

نرخ قیمت طلا 10,509,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ مصادف با 2021/05/26 ساعت 13:31:43 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,509,000 طلای 18 عیار 14,012,000 طلای 24 عیار 10,622,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,324,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,163,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,766,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,979,000 سکه آزادی 103,330,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,509,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/25 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/25 سه شنبه ساعت 14:31:34 روز ۱۴۰۰/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,350 دلار 274,370 یورو 224,430 بالاترین قیمت دلار 223,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 329,830 پوند 62,770 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/25 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,297,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مصادف با 2021/05/25 ساعت 13:31:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,297,000 طلای 18 عیار 13,729,000 طلای 24 عیار 10,377,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,158,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,836,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,544,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,979,000 سکه آزادی 101,320,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,297,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/24 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/24 دوشنبه ساعت 14:34:32 روز ۱۴۰۰/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,260 دلار 274,470 یورو 225,110 بالاترین قیمت دلار 223,490 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 331,690 پوند 63,310 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/24 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,456,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ مصادف با 2021/05/24 ساعت 13:32:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,456,000 طلای 18 عیار 13,941,000 طلای 24 عیار 10,527,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,283,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,037,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,710,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 101,519,000 سکه آزادی 101,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,456,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/23 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/23 یکشنبه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۰/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 223,930 دلار 274,120 یورو 223,990 بالاترین قیمت دلار 223,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 328,520 پوند 62,630 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/23 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,267,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ مصادف با 2021/05/23 ساعت 13:32:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,267,000 طلای 18 عیار 13,689,000 طلای 24 عیار 10,306,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,193,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,741,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,590,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,519,000 سکه آزادی 100,780,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,267,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/22 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/22 شنبه ساعت 14:32:18 روز ۱۴۰۰/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 223,430 دلار 273,740 یورو 223,550 بالاترین قیمت دلار 222,930 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 327,460 پوند 62,430 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/22 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,181,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۳/۱

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ مصادف با 2021/05/22 ساعت 13:32:27 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,181,000 طلای 18 عیار 13,575,000 طلای 24 عیار 10,246,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,167,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,661,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,556,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,489,000 سکه آزادی 100,290,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,181,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/21 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/21 جمعه ساعت 14:32:12 روز ۱۴۰۰/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 223,268 دلار 271,928 یورو 224,020 بالاترین قیمت دلار 222,930 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 328,138 پوند 62,898 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/21 جمعه ادامه »

سبد خرید