طلاکاران

نرخ قیمت طلا 10,451,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مصادف با 2021/05/16 ساعت 13:31:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,451,000 طلای 18 عیار 13,935,000 طلای 24 عیار 10,574,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,278,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,098,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,704,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,509,000 سکه آزادی 103,360,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,451,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 220,450 دلار 265,500 یورو 223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 325,470 پوند 62,280 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,218,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ مصادف با 2021/05/15 ساعت 13:31:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,218,000 طلای 18 عیار 13,624,000 طلای 24 عیار 10,218,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,683,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,624,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,910,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,979,000 سکه آزادی 102,260,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,218,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه ساعت 14:34:16 روز ۱۴۰۰/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 216,552 دلار 264,902 یورو 223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 320,232 پوند 61,822 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 9,685,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۲۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۴ مصادف با 2021/05/14 ساعت 13:31:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,685,000 طلای 18 عیار 13,258,000 طلای 24 عیار 10,038,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,683,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,384,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,910,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,009,000 سکه آزادی 99,200,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 9,685,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه ساعت 14:31:25 روز ۱۴۰۰/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 216,487 دلار 264,837 یورو 223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 320,167 پوند 61,757 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 9,685,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ مصادف با 2021/05/13 ساعت 13:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,685,000 طلای 18 عیار 13,258,000 طلای 24 عیار 10,038,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,683,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,384,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,910,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,009,000 سکه آزادی 99,200,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 9,685,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه ساعت 14:31:53 روز ۱۴۰۰/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 220,336 دلار 264,400 یورو 223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 323,290 پوند 61,680 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 9,996,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ مصادف با 2021/05/12 ساعت 13:33:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,996,000 طلای 18 عیار 13,329,000 طلای 24 عیار 10,015,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,683,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,353,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,910,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 98,479,000 سکه آزادی 100,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 9,996,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/11 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/11 سه شنبه ساعت 14:34:25 روز ۱۴۰۰/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 222,510 دلار 261,980 یورو 223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 318,090 پوند 60,700 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/11 سه شنبه ادامه »

سبد خرید