نرخ امروز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه ساعت 14:31:49 روز ۱۴۰۱/۴/۵ پنج تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 860 دلار 860 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 385,210 پوند 860 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,963,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ مصادف با 2022/06/26 ساعت 13:31:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,963,000 طلای 18 عیار 18,617,000 طلای 24 عیار 14,164,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,933,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,885,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,577,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 144,490,000 سکه آزادی 146,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,963,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه ساعت 14:32:17 روز ۱۴۰۱/۴/۴ چهار تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224 دلار 224 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,400 پوند 224 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,270,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۴/۴

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ مصادف با 2022/06/25 ساعت 13:31:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,270,000 طلای 18 عیار 19,026,000 طلای 24 عیار 14,491,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 14,258,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,322,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 19,011,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 147,010,000 سکه آزادی 155,570,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,270,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 642 دلار 642 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,832 پوند 642 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,445,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۳

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۴/۳ مصادف با 2022/06/24 ساعت 13:31:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,445,000 طلای 18 عیار 19,260,000 طلای 24 عیار 14,498,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 14,351,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,331,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 19,134,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 147,980,000 سکه آزادی 155,590,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,445,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۱/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 784 دلار 784 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,450 پوند 784 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,420,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ مصادف با 2022/06/23 ساعت 13:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,420,000 طلای 18 عیار 19,226,000 طلای 24 عیار 14,498,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 14,404,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,331,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 19,205,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 148,060,000 سکه آزادی 155,590,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,420,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 713 دلار 713 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,510 پوند 713 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,424,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ مصادف با 2022/06/22 ساعت 13:31:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,424,000 طلای 18 عیار 19,232,000 طلای 24 عیار 14,480,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 14,397,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,306,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 19,196,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 147,990,000 سکه آزادی 155,490,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,424,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ ادامه »

سبد خرید