نرخ امروز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه ساعت 14:33:33 روز ۱۴۰۰/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 244,390 دلار 287,740 یورو 245,640 بالاترین قیمت دلار 244,090 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 338,080 پوند 66,520 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,461,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصادف با 2021/07/19 ساعت 13:33:00 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,461,000 طلای 18 عیار 13,947,000 طلای 24 عیار 10,509,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,421,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,012,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,895,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,020,000 سکه آزادی 104,860,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,461,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه ساعت 14:32:58 روز ۱۴۰۰/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,540 دلار 288,550 یورو 247,640 بالاترین قیمت دلار 246,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,910 پوند 67,100 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,523,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ مصادف با 2021/07/18 ساعت 13:31:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,523,000 طلای 18 عیار 14,030,000 طلای 24 عیار 10,546,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,497,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,061,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,996,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,020,000 سکه آزادی 104,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,523,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۰/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,590 دلار 288,870 یورو 248,340 بالاترین قیمت دلار 247,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 343,540 پوند 67,420 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,548,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ مصادف با 2021/07/17 ساعت 13:31:54 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,548,000 طلای 18 عیار 14,064,000 طلای 24 عیار 10,601,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,541,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,135,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,055,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,990,000 سکه آزادی 105,470,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,548,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه ساعت 14:31:38 روز ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,215 دلار 294,850 یورو 247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,285 پوند 67,495 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,590,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۵ مصادف با 2021/07/16 ساعت 13:31:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,590,000 طلای 18 عیار 14,120,000 طلای 24 عیار 10,608,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,491,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,144,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,987,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,490,952 سکه آزادی 105,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,590,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه ساعت 14:32:04 روز ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,290 دلار 294,850 یورو 247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 344,820 پوند 67,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,571,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ مصادف با 2021/07/15 ساعت 13:32:28 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,571,000 طلای 18 عیار 14,095,000 طلای 24 عیار 10,597,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,491,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,129,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,987,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,020,000 سکه آزادی 106,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,571,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ ادامه »

Shopping Cart