نرخ امروز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,237 دلار 305,217 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 338,567 پوند 86,697 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,113,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۵

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۵ مصادف با 2022/09/27 ساعت 12:31:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,113,000 طلای 18 عیار 17,484,000 طلای 24 عیار 13,178,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,095,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,570,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,459,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,960,000 سکه آزادی 142,130,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,113,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه ساعت 13:33:34 روز ۱۴۰۱/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,190 دلار 306,000 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 339,110 پوند 86,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,109,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مصادف با 2022/09/26 ساعت 12:33:56 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,109,000 طلای 18 عیار 17,478,000 طلای 24 عیار 13,122,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,106,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,496,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,475,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,550,000 سکه آزادی 143,560,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,109,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه ساعت 13:33:09 روز ۱۴۰۱/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,898 دلار 308,218 یورو 318,810 بالاترین قیمت دلار 316,450 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,428 پوند 87,228 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,109,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۳

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۳ مصادف با 2022/09/25 ساعت 12:31:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,109,000 طلای 18 عیار 17,478,000 طلای 24 عیار 13,298,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,092,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,730,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,456,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,490,000 سکه آزادی 143,230,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,109,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,880 دلار 308,090 یورو 318,810 بالاترین قیمت دلار 317,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,390 پوند 86,550 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,122,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ مصادف با 2022/09/24 ساعت 12:32:11 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,122,000 طلای 18 عیار 17,496,000 طلای 24 عیار 13,298,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,118,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,730,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,490,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,510,000 سکه آزادی 143,520,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,122,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,650 دلار 313,380 یورو 317,720 بالاترین قیمت دلار 314,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,750 پوند 87,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,323,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ مصادف با 2022/09/23 ساعت 12:31:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,323,000 طلای 18 عیار 17,764,000 طلای 24 عیار 13,346,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,189,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,795,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,236,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,520,000 سکه آزادی 143,400,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,323,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ ادامه »

سبد خرید