نرخ امروز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۱/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,708 دلار 808 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,548 پوند 808 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,889,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۶ مصادف با 2022/05/27 ساعت 13:31:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,889,000 طلای 18 عیار 18,518,000 طلای 24 عیار 13,921,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,561,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,030,000 سکه آزادی 145,310,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,889,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۱/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,417 دلار 517 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,150 پوند 517 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,912,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ مصادف با 2022/05/26 ساعت 13:32:59 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,912,000 طلای 18 عیار 18,549,000 طلای 24 عیار 13,917,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,555,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,010,386 سکه آزادی 145,540,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,912,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه ساعت 14:31:44 روز ۱۴۰۱/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,839 دلار 939 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 375,730 پوند 939 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,794,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ مصادف با 2022/05/25 ساعت 13:34:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,794,000 طلای 18 عیار 18,392,000 طلای 24 عیار 13,868,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,491,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 138,990,000 سکه آزادی 143,810,600 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,794,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۱/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,378 دلار 478 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,860 پوند 478 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,836,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ مصادف با 2022/05/24 ساعت 13:31:43 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,836,000 طلای 18 عیار 18,448,000 طلای 24 عیار 13,917,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,780,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,555,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,374,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,880,000 سکه آزادی 144,180,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,836,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه ساعت 14:31:40 روز ۱۴۰۱/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,717 دلار 817 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,710 پوند 817 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,810,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مصادف با 2022/05/23 ساعت 13:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,810,000 طلای 18 عیار 18,414,000 طلای 24 عیار 13,822,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,711,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,429,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,281,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,000,000 سکه آزادی 144,630,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,810,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲ ادامه »

سبد خرید