نرخ امروز

نرخ قیمت طلا 10,280,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مصادف با 2021/01/16 ساعت 12:33:46 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,280,000 طلای 18 عیار 13,707,000 طلای 24 عیار 10,431,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,280,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,907,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,707,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,989,000 سکه آزادی 104,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,280,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه ساعت 13:31:21 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,130 دلار 293,030 یورو 242,950 بالاترین قیمت دلار 239,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,391,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ مصادف با 2021/01/15 ساعت 12:39:44 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,391,000 طلای 18 عیار 13,855,000 طلای 24 عیار 10,835,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,347,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,446,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,796,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,009,000 سکه آزادی 106,380,979 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,391,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه ساعت 13:39:57 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 239,460 دلار 292,510 یورو 242,950 بالاترین قیمت دلار 239,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,650,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ مصادف با 2021/01/14 ساعت 12:33:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,650,000 طلای 18 عیار 14,200,000 طلای 24 عیار 10,835,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,638,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,446,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,184,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,979,000 سکه آزادی 107,210,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,650,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,745 دلار 302,585 یورو 248,550 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,855,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مصادف با 2021/01/13 ساعت 13:04:51 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,855,000 طلای 18 عیار 14,474,000 طلای 24 عیار 11,056,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,844,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,741,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,458,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,989,000 سکه آزادی 109,510,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,855,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه ساعت 13:43:27 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 248,530 دلار 301,810 یورو 248,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,998,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مصادف با 2021/01/12 ساعت 12:35:57 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,998,000 طلای 18 عیار 14,664,000 طلای 24 عیار 11,077,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,973,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,769,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,631,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,979,000 سکه آزادی 111,460,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,998,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه ساعت 13:46:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,550 دلار 303,470 یورو 249,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه ادامه »

سبد خرید