قیمت

نرخ قیمت طلا 10,844,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مصادف با 2021/02/06 ساعت 12:33:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,844,000 طلای 18 عیار 14,458,000 طلای 24 عیار 10,911,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,749,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,547,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,332,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 106,989,000 سکه آزادی 108,020,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,844,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه ساعت 13:40:35 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,470 دلار 286,202 یورو 237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 330,752 پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 10,744,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ مصادف با 2021/02/05 ساعت 12:35:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,744,000 طلای 18 عیار 14,326,000 طلای 24 عیار 10,911,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,638,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,547,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,184,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 105,489,000 سکه آزادی 105,980,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 10,744,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/04 پنجشنبه ساعت 13:40:02 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,470 دلار 286,252 یورو 237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 327,860 پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/04 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 10,777,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ مصادف با 2021/02/04 ساعت 12:40:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,777,000 طلای 18 عیار 14,369,000 طلای 24 عیار 10,911,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,638,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,547,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,184,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 105,689,000 سکه آزادی 105,640,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 10,777,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/03 چهارشنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,740 دلار 286,480 یورو 238,750 بالاترین قیمت دلار 237,660 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 329,800 پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/03 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 10,823,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مصادف با 2021/02/03 ساعت 12:43:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,823,000 طلای 18 عیار 14,431,000 طلای 24 عیار 11,003,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,823,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,671,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,431,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 106,979,000 سکه آزادی 107,460,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 10,823,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه ساعت 13:39:48 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,740 دلار 288,510 یورو 238,750 بالاترین قیمت دلار 238,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 337,470

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 10,968,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصادف با 2021/02/02 ساعت 12:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,968,000 طلای 18 عیار 14,624,000 طلای 24 عیار 11,086,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,938,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,781,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,584,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,979,000 سکه آزادی 108,890,000 سکه

نرخ قیمت طلا 10,968,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه ساعت 13:31:25 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,986 دلار 289,430 یورو 239,170 بالاترین قیمت دلار 238,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 337,880 پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه بیشتر بخوانید »