قیمت روز

نرخ قیمت طلا 10,454,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۷ مصادف با 2021/04/16 ساعت 13:36:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,454,000 طلای 18 عیار 13,938,000 طلای 24 عیار 10,458,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,944,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,846,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,019,000 سکه آزادی 105,280,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,454,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه ساعت 14:35:59 روز ۱۴۰۰/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 239,860 دلار 285,840 یورو 241,010 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 347,390 پوند 68,870 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,403,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ مصادف با 2021/04/15 ساعت 13:41:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,403,000 طلای 18 عیار 13,870,000 طلای 24 عیار 10,451,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,935,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,846,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,019,000 سکه آزادی 105,280,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,403,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه ساعت 14:33:38 روز ۱۴۰۰/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,120 دلار 284,220 یورو 241,730 بالاترین قیمت دلار 240,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,840 پوند 68,680 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,387,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ مصادف با 2021/04/14 ساعت 13:40:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,387,000 طلای 18 عیار 13,849,000 طلای 24 عیار 10,433,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,350,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,910,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,799,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,710,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,387,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه ساعت 14:31:26 روز ۱۴۰۰/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,330 دلار 284,810 یورو 243,060 بالاترین قیمت دلار 241,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 344,810 پوند 68,500 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,338,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ مصادف با 2021/04/13 ساعت 13:32:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,338,000 طلای 18 عیار 13,784,000 طلای 24 عیار 10,428,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,257,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,904,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,676,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 104,460,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,338,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 242,550 دلار 283,460 یورو 243,740 بالاترین قیمت دلار 242,520 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 346,400 پوند 68,970 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,414,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مصادف با 2021/04/12 ساعت 13:33:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,414,000 طلای 18 عیار 13,886,000 طلای 24 عیار 10,421,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,299,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,895,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,732,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,410,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,414,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه ساعت 14:32:27 روز ۱۴۰۰/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 242,830 دلار 285,150 یورو 243,930 بالاترین قیمت دلار 241,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 343,830 پوند 68,580 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه ادامه »

سبد خرید