قیمت روز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ساعت 13:33:04 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,510 دلار 295,030 یورو 263,120 بالاترین قیمت دلار 260,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 355,880 پوند 70,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,892,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مصادف با 2022/02/19 ساعت 12:32:11 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,892,000 طلای 18 عیار 15,856,000 طلای 24 عیار 12,030,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,823,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,040,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,763,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,470,000 سکه آزادی 117,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,892,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ساعت 13:31:31 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 263,412 دلار 299,272 یورو 265,300 بالاترین قیمت دلار 262,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,702 پوند 71,792 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,049,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ مصادف با 2022/02/18 ساعت 12:33:08 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,049,000 طلای 18 عیار 16,065,000 طلای 24 عیار 12,070,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,963,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,093,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,951,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,020,000 سکه آزادی 119,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,049,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه ساعت 13:33:58 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 263,460 دلار 299,400 یورو 265,300 بالاترین قیمت دلار 263,420 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,390 پوند 71,710 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,005,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ مصادف با 2022/02/17 ساعت 12:34:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,005,000 طلای 18 عیار 16,007,000 طلای 24 عیار 12,051,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,963,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,068,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,951,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,490,000 سکه آزادی 119,260,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,005,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه ساعت 13:31:05 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 268,060 دلار 304,970 یورو 268,300 بالاترین قیمت دلار 266,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 365,460 پوند 72,970 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,095,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ مصادف با 2022/02/16 ساعت 12:32:07 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,095,000 طلای 18 عیار 16,127,000 طلای 24 عیار 12,192,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,970,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,256,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,960,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,950,000 سکه آزادی 120,830,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,095,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,087 دلار 305,017 یورو 270,860 بالاترین قیمت دلار 268,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 366,917 پوند 73,797 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,120,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ مصادف با 2022/02/15 ساعت 12:34:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,120,000 طلای 18 عیار 16,160,000 طلای 24 عیار 12,187,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,051,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,250,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,068,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,980,000 سکه آزادی 121,160,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,120,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ادامه »

سبد خرید