قیمت روز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه ساعت 13:31:32 روز ۱۳۹۹/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,118 دلار 304,888 یورو 252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 362,318 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,019,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۸

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ مصادف با 2021/02/26 ساعت 12:32:47 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,019,000 طلای 18 عیار 14,692,000 طلای 24 عیار 11,075,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,828,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,766,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,437,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,979,000 سکه آزادی 113,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,019,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه ساعت 13:40:40 روز ۱۳۹۹/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 248,224 دلار 303,994 یورو 252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 361,424 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,019,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۷ مصادف با 2021/02/25 ساعت 12:35:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,019,000 طلای 18 عیار 14,692,000 طلای 24 عیار 11,075,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,828,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,766,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,437,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,979,000 سکه آزادی 113,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,019,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه ساعت 13:32:40 روز ۱۳۹۹/۱۲/۶ شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 252,510 دلار 303,500 یورو 252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,410 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,975,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مصادف با 2021/02/24 ساعت 12:32:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,975,000 طلای 18 عیار 14,634,000 طلای 24 عیار 10,994,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,828,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,658,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,437,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,989,000 سکه آزادی 113,180,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,975,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه ساعت 13:35:06 روز ۱۳۹۹/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 244,360 دلار 296,550 یورو 244,420 بالاترین قیمت دلار 241,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 351,310 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,744,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ مصادف با 2021/02/23 ساعت 12:44:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,744,000 طلای 18 عیار 14,326,000 طلای 24 عیار 10,878,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,719,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,504,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,292,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,009,000 سکه آزادی 111,060,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,744,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 243,290 دلار 293,790 یورو 243,350 بالاترین قیمت دلار 242,490 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 348,820 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,846,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ مصادف با 2021/02/22 ساعت 12:37:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,846,000 طلای 18 عیار 14,461,000 طلای 24 عیار 10,936,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,830,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,581,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,440,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,009,000 سکه آزادی 112,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,846,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ ادامه »

سبد خرید