قیمت روز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه ساعت 13:32:46 روز ۱۳۹۹/۱۱/۳ سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 227,339 دلار 274,799 یورو 226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 316,539 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,352,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۳

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳ مصادف با 2021/01/22 ساعت 12:34:00 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,352,000 طلای 18 عیار 13,803,000 طلای 24 عیار 10,539,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,112,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,052,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,482,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,019,000 سکه آزادی 104,380,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,352,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه ساعت 13:42:47 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲ دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 226,470 دلار 273,990 یورو 226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 321,640 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,389,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ مصادف با 2021/01/21 ساعت 12:48:07 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,389,000 طلای 18 عیار 13,852,000 طلای 24 عیار 10,539,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,112,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,052,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,482,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,009,000 سکه آزادی 104,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,389,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه ساعت 13:32:13 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱ یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,460 دلار 271,510 یورو 225,120 بالاترین قیمت دلار 217,840 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,210 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,347,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مصادف با 2021/01/20 ساعت 12:38:24 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,347,000 طلای 18 عیار 13,796,000 طلای 24 عیار 9,962,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,096,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,947,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,830,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,989,000 سکه آزادی 104,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,347,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه ساعت 13:51:43 روز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سی دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 211,940 دلار 256,960 یورو 215,900 بالاترین قیمت دلار 203,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 298,240 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 9,274,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مصادف با 2021/01/19 ساعت 12:35:55 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,274,000 طلای 18 عیار 12,365,000 طلای 24 عیار 9,394,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,172,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 12,525,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,230,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 93,019,000 سکه آزادی 100,310,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 9,274,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه ساعت 13:33:39 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 223,936 دلار 269,936 یورو 229,550 بالاترین قیمت دلار 222,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 9,646,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مصادف با 2021/01/18 ساعت 13:17:53 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,646,000 طلای 18 عیار 12,861,000 طلای 24 عیار 10,003,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,646,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,338,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,861,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 93,019,000 سکه آزادی 99,390,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 9,646,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ادامه »

سبد خرید