قیمت روز

نرخ قیمت طلا 11,421,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مصادف با 2021/02/15 ساعت 12:33:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,421,000 طلای 18 عیار 15,228,000 طلای 24 عیار 11,483,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,377,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,311,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,169,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,019,000 سکه آزادی 117,380,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,421,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,760 دلار 302,660 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,712,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ مصادف با 2021/02/14 ساعت 12:34:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,712,000 طلای 18 عیار 15,616,000 طلای 24 عیار 11,827,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,666,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,554,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,989,163 سکه آزادی 119,820,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,712,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,770 دلار 302,744 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,668,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مصادف با 2021/02/13 ساعت 12:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,668,000 طلای 18 عیار 15,557,000 طلای 24 عیار 11,864,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,645,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,819,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,526,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,009,000 سکه آزادی 119,420,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,668,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ساعت 13:31:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,863 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,649,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ مصادف با 2021/02/12 ساعت 12:37:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,649,000 طلای 18 عیار 15,532,000 طلای 24 عیار 11,693,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,391,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,591,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,188,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,989,623 سکه آزادی 118,510,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,649,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ساعت 13:48:53 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,450 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ مصادف با 2021/02/11 ساعت 12:32:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,596,000 طلای 18 عیار 15,462,000 طلای 24 عیار 11,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,391,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,489,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,188,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,009,000 سکه آزادی 118,020,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ساعت 13:47:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,196 دلار 291,176 یورو 241,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید