ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/28 سه شنبه ساعت 13:31:09 روز ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,561 دلار 552,051 یورو 505,600 بالاترین قیمت دلار 501,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 636,751 پوند 138,901 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/28 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/27 دوشنبه ساعت 13:32:32 روز ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,580 دلار 552,150 یورو 505,100 بالاترین قیمت دلار 501,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 636,140 پوند 138,570 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/27 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/26 یکشنبه ساعت 13:35:00 روز ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 502,910 دلار 551,580 یورو 505,100 بالاترین قیمت دلار 502,360 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 634,760 پوند 139,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/26 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/25 شنبه ساعت 13:34:36 روز ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,540 دلار 553,640 یورو 505,600 بالاترین قیمت دلار 503,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 637,830 پوند 139,250 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/25 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/24 جمعه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۲/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,889 دلار 548,739 یورو 503,600 بالاترین قیمت دلار 500,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 631,449 پوند 139,189 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/24 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/23 پنجشنبه ساعت 13:33:24 روز ۱۴۰۲/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 502,500 دلار 548,290 یورو 502,600 بالاترین قیمت دلار 500,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 630,980 پوند 138,370 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/23 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/22 چهارشنبه ساعت 13:35:56 روز ۱۴۰۲/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 502,540 دلار 547,560 یورو 504,100 بالاترین قیمت دلار 501,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 629,680 پوند 138,380 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/22 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/21 سه شنبه ساعت 13:32:38 روز ۱۴۰۲/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,050 دلار 552,000 یورو 505,550 بالاترین قیمت دلار 501,360 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 630,250 پوند 138,690 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/21 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه ساعت 13:31:08 روز ۱۴۰۲/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 501,000 دلار 548,250 یورو 501,650 بالاترین قیمت دلار 500,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 626,210 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/19 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/19 یکشنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۲/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,290 دلار 551,110 یورو 506,910 بالاترین قیمت دلار 505,180 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 628,800 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/19 یکشنبه ادامه »

سبد خرید