ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/22 سه شنبه ساعت 13:31:28 روز ۱۴۰۱/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 350,700 دلار 364,660 یورو 353,060 بالاترین قیمت دلار 347,830 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 422,290 پوند 96,350 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/22 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/21 دوشنبه ساعت 13:31:19 روز ۱۴۰۱/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 351,850 دلار 365,150 یورو 354,950 بالاترین قیمت دلار 351,830 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 421,300 پوند 97,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/21 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/20 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/20 یکشنبه ساعت 13:33:08 روز ۱۴۰۱/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 350,560 دلار 365,650 یورو 352,700 بالاترین قیمت دلار 348,160 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 420,860 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/20 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/19 شنبه ساعت 13:31:20 روز ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 348,860 دلار 363,710 یورو 351,190 بالاترین قیمت دلار 348,330 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 418,630 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/19 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/18 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/18 جمعه ساعت 13:31:18 روز ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 347,863 دلار 361,713 یورو 353,680 بالاترین قیمت دلار 344,460 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 413,043 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/18 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/17 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/17 پنجشنبه ساعت 13:31:22 روز ۱۴۰۱/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 348,530 دلار 362,580 یورو 353,680 بالاترین قیمت دلار 344,460 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 415,830 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/17 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/16 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/16 چهارشنبه ساعت 13:31:12 روز ۱۴۰۱/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 353,700 دلار 368,510 یورو 355,680 بالاترین قیمت دلار 353,430 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 420,480 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/16 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/15 سه شنبه ساعت 13:31:39 روز ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 354,850 دلار 368,800 یورو 356,150 بالاترین قیمت دلار 351,690 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 419,730 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/15 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/14 دوشنبه ساعت 13:33:57 روز ۱۴۰۱/۸/۲۳ بیست و سه آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,020 دلار 367,880 یورو 357,720 بالاترین قیمت دلار 352,490 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 421,390 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/14 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/13 یکشنبه ساعت 13:31:57 روز ۱۴۰۱/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 354,570 دلار 368,050 یورو 355,020 بالاترین قیمت دلار 348,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 420,620 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/13 یکشنبه ادامه »

سبد خرید