ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,820 دلار 295,430 یورو 261,000 بالاترین قیمت دلار 260,230 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,940 پوند 71,020 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 288,510 دلار 327,840 یورو 292,840 بالاترین قیمت دلار 286,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,680 پوند 78,540 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه ساعت 13:37:03 روز ۱۴۰۰/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,490 دلار 311,260 یورو 275,740 بالاترین قیمت دلار 274,480 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 393,880 پوند 75,080 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 276,180 دلار 312,520 یورو 281,700 بالاترین قیمت دلار 275,980 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,920 پوند 75,170 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه ساعت 13:33:06 روز ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 282,670 دلار 320,010 یورو 287,090 بالاترین قیمت دلار 278,070 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,310 پوند 76,970 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه ساعت 13:34:16 روز ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 289,033 دلار 324,323 یورو 289,400 بالاترین قیمت دلار 287,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,913 پوند 79,393 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه ساعت 13:32:09 روز ۱۴۰۰/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 291,841 دلار 326,811 یورو 292,600 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,591 پوند 80,101 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه ساعت 13:32:57 روز ۱۴۰۰/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 289,690 دلار 324,850 یورو 290,100 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,600 پوند 78,890 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 285,530 دلار 321,560 یورو 286,000 بالاترین قیمت دلار 283,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 383,350 پوند 77,770 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه ساعت 13:33:17 روز ۱۴۰۰/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 283,340 دلار 319,510 یورو 283,500 بالاترین قیمت دلار 281,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,620 پوند 77,130 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه ادامه »

سبد خرید