ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۱/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,708 دلار 808 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,548 پوند 808 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/27 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۱/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,417 دلار 517 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,150 پوند 517 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/26 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه ساعت 14:31:44 روز ۱۴۰۱/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,839 دلار 939 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 375,730 پوند 939 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۱/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,378 دلار 478 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,860 پوند 478 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/24 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه ساعت 14:31:40 روز ۱۴۰۱/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,717 دلار 817 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,710 پوند 817 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه ساعت 14:31:07 روز ۱۴۰۱/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,795 دلار 895 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,270 پوند 895 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۱/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,319 دلار 419 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,860 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه ساعت 14:31:18 روز ۱۴۰۱/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,285 دلار 322,145 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 372,005 پوند 83,615 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه ساعت 14:31:06 روز ۱۴۰۱/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,761 دلار 322,621 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 370,580 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه ساعت 14:33:41 روز ۱۴۰۱/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,520 دلار 322,380 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 372,240 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید