طلاکاران

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/12 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/12 چهارشنبه ساعت 13:31:09 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 267,040 دلار 318,650 یورو 267,170 بالاترین قیمت دلار 267,010 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 384,402 پوند 76,910 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/12 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,287,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مصادف با 2022/01/12 ساعت 12:31:18 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,287,000 طلای 18 عیار 16,382,000 طلای 24 عیار 12,367,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,250,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,490,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,333,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 120,460,000 سکه آزادی 122,260,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,287,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/11 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/11 سه شنبه ساعت 13:32:43 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 267,060 دلار 318,370 یورو 267,380 بالاترین قیمت دلار 267,010 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 383,690 پوند 77,070 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/11 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,171,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مصادف با 2022/01/11 ساعت 12:32:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,171,000 طلای 18 عیار 16,228,000 طلای 24 عیار 12,197,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,973,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,262,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,963,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 117,760,000 سکه آزادی 122,080,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,171,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/10 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/10 دوشنبه ساعت 13:32:48 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 267,820 دلار 311,570 یورو 268,390 بالاترین قیمت دلار 267,720 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 375,140 پوند 75,470 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/10 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,765,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مصادف با 2022/01/10 ساعت 12:41:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,765,000 طلای 18 عیار 15,686,000 طلای 24 عیار 11,816,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,677,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,754,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,569,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,450,000 سکه آزادی 119,410,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,765,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/09 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/09 یکشنبه ساعت 13:32:19 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 268,390 دلار 314,430 یورو 268,890 بالاترین قیمت دلار 268,230 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 377,300 پوند 75,920 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/09 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,987,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مصادف با 2022/01/09 ساعت 12:34:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,987,000 طلای 18 عیار 15,982,000 طلای 24 عیار 12,393,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,975,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,524,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,967,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,010,000 سکه آزادی 122,960,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,987,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/08 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/08 شنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 269,280 دلار 322,480 یورو 269,900 بالاترین قیمت دلار 269,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,930 پوند 77,850 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/08 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,522,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مصادف با 2022/01/08 ساعت 12:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,522,000 طلای 18 عیار 16,696,000 طلای 24 عیار 12,598,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,520,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,798,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,693,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,480,000 سکه آزادی 128,040,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,522,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ادامه »

سبد خرید