طلاکاران

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه ساعت 13:34:16 روز ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 289,033 دلار 324,323 یورو 289,400 بالاترین قیمت دلار 287,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,913 پوند 79,393 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,504,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۹/۵ مصادف با 2021/11/26 ساعت 12:50:07 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,504,000 طلای 18 عیار 16,671,000 طلای 24 عیار 12,534,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,488,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,711,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,650,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,050,000 سکه آزادی 125,710,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,504,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه ساعت 13:32:09 روز ۱۴۰۰/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 291,841 دلار 326,811 یورو 292,600 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,591 پوند 80,101 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,524,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۴ مصادف با 2021/11/25 ساعت 12:35:12 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,524,000 طلای 18 عیار 16,699,000 طلای 24 عیار 12,552,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,347,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,736,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,462,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,990,000 سکه آزادی 126,460,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,524,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه ساعت 13:32:57 روز ۱۴۰۰/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 289,690 دلار 324,850 یورو 290,100 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,600 پوند 78,890 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,518,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ مصادف با 2021/11/24 ساعت 12:34:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,518,000 طلای 18 عیار 16,690,000 طلای 24 عیار 12,518,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,347,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,690,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,462,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,010,000 سکه آزادی 126,200,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,518,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 285,530 دلار 321,560 یورو 286,000 بالاترین قیمت دلار 283,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 383,350 پوند 77,770 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,337,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۲

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ مصادف با 2021/11/23 ساعت 12:32:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,337,000 طلای 18 عیار 16,450,000 طلای 24 عیار 12,520,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,326,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,693,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,434,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,030,000 سکه آزادی 124,240,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,337,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه ساعت 13:33:17 روز ۱۴۰۰/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 283,340 دلار 319,510 یورو 283,500 بالاترین قیمت دلار 281,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,620 پوند 77,130 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,416,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ مصادف با 2021/11/22 ساعت 12:33:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,416,000 طلای 18 عیار 16,554,000 طلای 24 عیار 12,455,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,395,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,607,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,527,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,560,000 سکه آزادی 124,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,416,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱ ادامه »

سبد خرید