قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰126170001060001256400012626000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۷:۰۱:۳۹
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰124490001050001239600012458000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۳:۳۱:۳۹
گرم نقره ۹۲۵2173000217300217300۱۴۰۰/۸/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی546000004000005444000054640000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۳:۱۲:۲۹
آبشده بنکداری547500004600005452000054790000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۳:۳۱:۳۹
آبشده کمتر از کیلو547000004600005447000054740000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۳:۳۱:۳۹
آبشده فردایی546000004000005424000054640000۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۳:۳۰:۴۶
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
2.5/5 - (142 امتیاز)
سبد خرید