قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰23163000110002305400023174000۱۴۰۲/۷/۳ ۱۶:۵۹:۲۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰22854000110002274700022865000۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۲۰
گرم نقره ۹۲۵342876998341367344566۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۵۰
آبشده نقدی1003500006000099890000100370000۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۳۳
آبشده بنکداری1003800005000010000000099990000۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۲۰
آبشده کمتر از کیلو1003500005000099880000100400000۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۲۰
آبشده فردایی100500000096400000100600000۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
3.2/5 - (248 امتیاز)
سبد خرید