قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰20718000280002051000020734000۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۶:۰۱:۳۹
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰20442000280002023700020458000۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۲
گرم نقره ۹۲۵1871000175700534165400۱۴۰۱/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی897600001400008884000089810000۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۳۵
آبشده بنکداری897900001200008889000089860000۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۳۹
آبشده کمتر از کیلو897600001200008886000089830000۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۳۹
آبشده فردایی8880000008840000094370000۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
2.7/5 - (186 امتیاز)
سبد خرید