قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰1311300001309500013178000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۳:۳۰:۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰1293800001292000013002000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
گرم نقره ۹۲۵1871000175700534165400۱۴۰۱/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی5682000005670000057100000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده بنکداری5685000005677000057130000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده کمتر از کیلو5682000005674000057100000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده فردایی0000۱۴۰۱/۳/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
2.6/5 - (162 امتیاز)
سبد خرید