قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰1388900001379400013921000۱۴۰۱/۳/۵ ۰۴:۳۰:۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰1370400001361000013736000۱۴۰۱/۳/۵ ۰۰:۰۰:۰۰
گرم نقره ۹۲۵2043000204300204300۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی6011000006000000060230000۱۴۰۱/۳/۵ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده بنکداری6026000005985000060400000۱۴۰۱/۳/۵ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده کمتر از کیلو6021000005980000060350000۱۴۰۱/۳/۵ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده فردایی5977000005963000060260000۱۴۰۱/۳/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
2.5/5 - (149 امتیاز)
سبد خرید