price

نرخ قیمت طلا 11,398,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ مصادف با 2021/02/10 ساعت 12:37:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,398,000 طلای 18 عیار 15,197,000 طلای 24 عیار 11,513,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,285,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,351,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 111,989,000 سکه آزادی 116,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,398,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ساعت 13:37:08 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,050 دلار 290,010 یورو 240,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,409,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مصادف با 2021/02/09 ساعت 12:39:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,409,000 طلای 18 عیار 15,212,000 طلای 24 عیار 11,513,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,285,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,351,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,019,000 سکه آزادی 116,510,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,409,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بیست بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,020 دلار 285,510 یورو 237,050 بالاترین قیمت دلار 236,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 342,290 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,056,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مصادف با 2021/02/08 ساعت 12:38:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,056,000 طلای 18 عیار 14,741,000 طلای 24 عیار 11,105,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,031,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,806,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,708,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 109,489,000 سکه آزادی 113,290,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,056,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/07 یکشنبه ساعت 14:04:12 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 236,960 دلار 284,470 یورو 237,550 بالاترین قیمت دلار 236,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 335,700 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/07 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,895,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مصادف با 2021/02/07 ساعت 12:44:40 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,895,000 طلای 18 عیار 14,526,000 طلای 24 عیار 10,948,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,892,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,597,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,523,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,509,000 سکه آزادی 109,640,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,895,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/06 شنبه ساعت 13:47:21 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,510 دلار 285,990 یورو 237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 335,560 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/06 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,844,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مصادف با 2021/02/06 ساعت 12:33:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,844,000 طلای 18 عیار 14,458,000 طلای 24 عیار 10,911,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,749,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,547,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,332,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 106,989,000 سکه آزادی 108,020,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,844,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه ساعت 13:40:35 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 237,470 دلار 286,202 یورو 237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 330,752 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه ادامه »

Shopping Cart