price

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه ساعت 14:33:32 روز ۱۴۰۰/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,470 دلار 312,710 یورو 271,510 بالاترین قیمت دلار 269,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 377,680 پوند 73,900 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,437,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ مصادف با 2021/09/13 ساعت 13:37:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,437,000 طلای 18 عیار 15,249,000 طلای 24 عیار 11,583,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,412,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,443,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,215,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,020,000 سکه آزادی 118,910,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,437,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه ساعت 14:40:11 روز ۱۴۰۰/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,970 دلار 315,650 یورو 277,210 بالاترین قیمت دلار 274,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,950 پوند 74,890 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,716,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ مصادف با 2021/09/12 ساعت 13:46:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,716,000 طلای 18 عیار 15,622,000 طلای 24 عیار 11,749,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,689,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,665,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,585,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,510,000 سکه آزادی 121,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,716,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه ساعت 14:31:22 روز ۱۴۰۰/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,260 دلار 316,520 یورو 278,810 بالاترین قیمت دلار 277,460 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,580 پوند 75,810 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,806,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ مصادف با 2021/09/11 ساعت 13:32:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,806,000 طلای 18 عیار 15,742,000 طلای 24 عیار 11,827,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,765,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,686,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,980,000 سکه آزادی 121,690,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,806,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه ساعت 14:37:00 روز ۱۴۰۰/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,368 دلار 315,668 یورو 279,010 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,568 پوند 75,878 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,836,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۹ مصادف با 2021/09/10 ساعت 13:33:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,836,000 طلای 18 عیار 15,782,000 طلای 24 عیار 11,867,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,779,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,705,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,510,000 سکه آزادی 122,040,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,836,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۰/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 277,590 دلار 315,590 یورو 278,810 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,090 پوند 75,590 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,832,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ مصادف با 2021/09/09 ساعت 13:31:02 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,832,000 طلای 18 عیار 15,776,000 طلای 24 عیار 11,867,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,779,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,705,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,480,000 سکه آزادی 122,080,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,832,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸ ادامه »

Shopping Cart