gold

نرخ قیمت طلا 24,756,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۷ مصادف با 2023/12/08 ساعت 12:42:01 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,756,000 طلای 18 عیار 33,007,000 طلای 24 عیار 24,772,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,603,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,029,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,804,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,010,000 سکه آزادی 293,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,756,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,716,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ مصادف با 2023/12/07 ساعت 12:38:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,716,000 طلای 18 عیار 32,955,000 طلای 24 عیار 24,772,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,603,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,029,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,804,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,060,000 سکه آزادی 293,060,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,716,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,698,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ مصادف با 2023/12/06 ساعت 12:34:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,698,000 طلای 18 عیار 32,930,000 طلای 24 عیار 24,947,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,696,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,263,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,927,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 257,690,000 سکه آزادی 292,140,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,698,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,797,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مصادف با 2023/12/05 ساعت 12:34:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,797,000 طلای 18 عیار 33,063,000 طلای 24 عیار 24,853,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,758,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,137,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,010,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,970,000 سکه آزادی 294,510,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 24,797,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,275,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ مصادف با 2023/12/04 ساعت 12:50:00 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,275,000 طلای 18 عیار 33,700,000 طلای 24 عیار 25,351,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,194,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,801,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,592,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 261,080,000 سکه آزادی 297,560,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,275,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,181,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ مصادف با 2023/12/03 ساعت 12:35:03 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,181,000 طلای 18 عیار 33,574,000 طلای 24 عیار 25,289,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,139,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,718,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,518,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 261,190,000 سکه آزادی 295,520,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,181,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,171,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ مصادف با 2023/12/02 ساعت 12:31:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,171,000 طلای 18 عیار 33,561,000 طلای 24 عیار 25,171,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,051,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,561,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,401,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 261,040,000 سکه آزادی 295,130,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,171,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,790,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ مصادف با 2023/12/01 ساعت 12:32:16 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,790,000 طلای 18 عیار 33,054,000 طلای 24 عیار 24,934,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,758,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,244,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,010,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,970,000 سکه آزادی 292,020,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,790,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,871,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۹ مصادف با 2023/11/30 ساعت 12:35:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,871,000 طلای 18 عیار 33,161,000 طلای 24 عیار 24,934,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,767,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,244,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,023,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 259,040,000 سکه آزادی 294,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,871,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,576,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ مصادف با 2023/11/29 ساعت 12:33:47 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,576,000 طلای 18 عیار 32,767,000 طلای 24 عیار 24,624,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,560,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 32,832,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,746,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,200,000 سکه آزادی 290,960,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,576,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

سبد خرید