gold

نرخ قیمت طلا 26,069,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مصادف با 2024/01/10 ساعت 19:00:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 26,069,000 طلای 18 عیار 34,759,000 طلای 24 عیار 26,106,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,896,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,808,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,528,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 282,300,000 سکه آزادی 314,990,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 26,069,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,735,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ مصادف با 2024/01/09 ساعت 12:31:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,735,000 طلای 18 عیار 34,312,000 طلای 24 عیار 25,751,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,640,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,334,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,186,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 272,100,000 سکه آزادی 305,040,000 سکه

نرخ قیمت طلا 25,735,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,878,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مصادف با 2024/01/08 ساعت 12:32:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,878,000 طلای 18 عیار 34,503,000 طلای 24 عیار 25,887,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,825,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,516,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,433,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 273,300,000 سکه آزادی 304,990,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,878,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,778,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مصادف با 2024/01/07 ساعت 12:37:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,778,000 طلای 18 عیار 34,371,000 طلای 24 عیار 25,818,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,617,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,423,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,155,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 270,200,000 سکه آزادی 303,970,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,778,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,495,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مصادف با 2024/01/06 ساعت 12:38:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,495,000 طلای 18 عیار 33,992,000 طلای 24 عیار 25,624,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,416,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,165,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,888,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 268,250,000 سکه آزادی 301,130,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,495,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,647,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ مصادف با 2024/01/05 ساعت 12:32:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,647,000 طلای 18 عیار 34,196,000 طلای 24 عیار 25,820,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,608,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,426,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,143,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 270,300,000 سکه آزادی 305,060,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,647,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,652,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ مصادف با 2024/01/04 ساعت 12:32:06 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,652,000 طلای 18 عیار 34,202,000 طلای 24 عیار 25,652,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,608,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,202,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 34,143,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 267,900,000 سکه آزادی 301,630,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,652,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,439,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ مصادف با 2024/01/03 ساعت 12:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,439,000 طلای 18 عیار 33,918,000 طلای 24 عیار 25,474,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,388,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,965,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,851,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 266,950,000 سکه آزادی 300,480,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,439,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,289,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ مصادف با 2024/01/02 ساعت 12:31:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,289,000 طلای 18 عیار 33,718,000 طلای 24 عیار 25,310,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,243,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,746,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,657,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 263,950,000 سکه آزادی 298,100,000 سکه

نرخ قیمت طلا 25,289,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 25,084,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ مصادف با 2024/01/01 ساعت 12:38:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,084,000 طلای 18 عیار 33,444,000 طلای 24 عیار 25,116,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,047,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,488,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,395,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 262,900,000 سکه آزادی 297,010,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 25,084,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ بیشتر بخوانید »