gold

نرخ قیمت طلا 20,718,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مصادف با 2023/02/07 ساعت 12:32:46 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,718,000 طلای 18 عیار 27,624,000 طلای 24 عیار 20,734,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,510,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 27,645,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,347,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 229,010,000 سکه آزادی 241,010,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 20,718,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,041,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مصادف با 2023/02/06 ساعت 12:32:45 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,041,000 طلای 18 عیار 28,055,000 طلای 24 عیار 21,053,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,785,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,070,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,713,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,010,000 سکه آزادی 240,990,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,041,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ مصادف با 2023/02/04 ساعت 12:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,780,000 طلای 18 عیار 29,040,000 طلای 24 عیار 21,877,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 29,169,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,980,000 سکه آزادی 248,490,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ مصادف با 2023/02/03 ساعت 12:33:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,780,000 طلای 18 عیار 29,040,000 طلای 24 عیار 21,877,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 29,169,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,980,000 سکه آزادی 248,490,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,729,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مصادف با 2023/02/02 ساعت 12:31:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,729,000 طلای 18 عیار 28,972,000 طلای 24 عیار 21,738,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,984,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,010,000 سکه آزادی 244,950,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,729,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,138,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مصادف با 2023/02/01 ساعت 12:31:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,138,000 طلای 18 عیار 28,184,000 طلای 24 عیار 21,223,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,702,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,298,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,602,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 228,970,000 سکه آزادی 240,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,138,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا 20,711,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ مصادف با 2023/01/31 ساعت 12:33:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,711,000 طلای 18 عیار 27,614,000 طلای 24 عیار 21,127,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,681,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,168,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,574,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,970,000 سکه آزادی 239,990,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 20,711,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,198,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مصادف با 2023/01/30 ساعت 12:31:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,198,000 طلای 18 عیار 28,264,000 طلای 24 عیار 21,404,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,131,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,538,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,175,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 229,960,000 سکه آزادی 245,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,198,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,235,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ مصادف با 2023/01/29 ساعت 12:31:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,235,000 طلای 18 عیار 28,313,000 طلای 24 عیار 21,288,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,960,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,384,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,947,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 222,950,000 سکه آزادی 238,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,235,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا 20,930,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ مصادف با 2023/01/28 ساعت 12:31:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,930,000 طلای 18 عیار 27,907,000 طلای 24 عیار 21,369,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,898,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,492,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,864,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,980,000 سکه آزادی 243,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 20,930,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ ادامه »

سبد خرید