نیشابور

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/04 یکشنبه ساعت 14:31:13 روز ۱۴۰۲/۳/۱۴ چهارده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 506,707 دلار 544,687 یورو 509,800 بالاترین قیمت دلار 506,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 633,267 پوند 138,687 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/04 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,647,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۴

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴ مصادف با 2023/06/04 ساعت 13:36:09 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,647,000 طلای 18 عیار 32,863,000 طلای 24 عیار 25,026,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,476,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,367,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,635,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 271,910,000 سکه آزادی 303,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,647,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/03 شنبه ساعت 14:31:30 روز ۱۴۰۲/۳/۱۳ سیزده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 511,382 دلار 550,292 یورو 512,400 بالاترین قیمت دلار 508,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,092 پوند 140,222 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/03 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,040,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۳

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ مصادف با 2023/06/03 ساعت 13:31:46 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,040,000 طلای 18 عیار 33,386,000 طلای 24 عیار 25,097,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,703,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,463,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,937,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 272,870,000 سکه آزادی 305,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,040,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/02 جمعه ساعت 14:32:16 روز ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 511,863 دلار 550,773 یورو 512,400 بالاترین قیمت دلار 508,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,573 پوند 140,703 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/02 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,040,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ مصادف با 2023/06/02 ساعت 13:32:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,040,000 طلای 18 عیار 33,386,000 طلای 24 عیار 25,097,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,703,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,463,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,937,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 272,870,000 سکه آزادی 305,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,040,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/01 پنجشنبه ساعت 14:32:05 روز ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 508,645 دلار 542,715 یورو 510,600 بالاترین قیمت دلار 507,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 631,275 پوند 139,035 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/01 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,950,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ مصادف با 2023/06/01 ساعت 13:34:26 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,950,000 طلای 18 عیار 33,266,000 طلای 24 عیار 25,144,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,488,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,524,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,650,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 269,950,000 سکه آزادی 302,970,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,950,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/31 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/31 چهارشنبه ساعت 14:31:37 روز ۱۴۰۲/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 512,724 دلار 550,994 یورو 514,600 بالاترین قیمت دلار 511,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 637,324 پوند 140,094 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/31 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,957,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ مصادف با 2023/05/31 ساعت 13:32:02 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,957,000 طلای 18 عیار 33,275,000 طلای 24 عیار 25,280,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,853,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,706,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,137,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 273,010,000 سکه آزادی 306,970,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,957,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ادامه »

سبد خرید