نیشابور

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,378 دلار 479,118 یورو 435,550 بالاترین قیمت دلار 435,250 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 533,158 پوند 122,338 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 20,718,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مصادف با 2023/02/07 ساعت 12:32:46 جدول قیمت طلا در بازار تهران 20,718,000 طلای 18 عیار 27,624,000 طلای 24 عیار 20,734,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,510,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 27,645,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,347,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 229,010,000 سکه آزادی 241,010,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 20,718,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه ساعت 13:31:17 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,660 دلار 483,870 یورو 435,880 بالاترین قیمت دلار 435,570 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 541,660 پوند 122,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,041,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مصادف با 2023/02/06 ساعت 12:32:45 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,041,000 طلای 18 عیار 28,055,000 طلای 24 عیار 21,053,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 20,785,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,070,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 27,713,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 226,010,000 سکه آزادی 240,990,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,041,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه ساعت 13:31:46 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,753 دلار 495,713 یورو 436,370 بالاترین قیمت دلار 435,810 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 557,253 پوند 123,683 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ مصادف با 2023/02/04 ساعت 12:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,780,000 طلای 18 عیار 29,040,000 طلای 24 عیار 21,877,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 29,169,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,980,000 سکه آزادی 248,490,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه ساعت 13:34:40 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,786 دلار 495,746 یورو 436,370 بالاترین قیمت دلار 435,810 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 557,286 پوند 123,716 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ مصادف با 2023/02/03 ساعت 12:33:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,780,000 طلای 18 عیار 29,040,000 طلای 24 عیار 21,877,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 29,169,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,980,000 سکه آزادی 248,490,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,780,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه ساعت 13:33:35 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,190 دلار 494,670 یورو 436,260 بالاترین قیمت دلار 435,840 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 568,190 پوند 124,690 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 21,729,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مصادف با 2023/02/02 ساعت 12:31:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 21,729,000 طلای 18 عیار 28,972,000 طلای 24 عیار 21,738,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 21,406,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 28,984,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 28,541,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 233,010,000 سکه آزادی 244,950,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 21,729,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ادامه »

سبد خرید