نرخ

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,820 دلار 295,430 یورو 261,000 بالاترین قیمت دلار 260,230 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,940 پوند 71,020 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ مصادف با 2021/12/01 ساعت 12:36:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,596,000 طلای 18 عیار 16,795,000 طلای 24 عیار 12,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,564,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,751,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 124,050,000 سکه آزادی 126,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 288,510 دلار 327,840 یورو 292,840 بالاترین قیمت دلار 286,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,680 پوند 78,540 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,554,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ مصادف با 2021/11/30 ساعت 12:34:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,554,000 طلای 18 عیار 16,739,000 طلای 24 عیار 12,700,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,446,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,933,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,594,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,480,000 سکه آزادی 125,870,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,554,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه ساعت 13:37:03 روز ۱۴۰۰/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,490 دلار 311,260 یورو 275,740 بالاترین قیمت دلار 274,480 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 393,880 پوند 75,080 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,714,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مصادف با 2021/11/29 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,714,000 طلای 18 عیار 16,952,000 طلای 24 عیار 12,728,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,642,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,970,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,856,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 124,970,000 سکه آزادی 127,070,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,714,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 276,180 دلار 312,520 یورو 281,700 بالاترین قیمت دلار 275,980 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,920 پوند 75,170 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,545,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ مصادف با 2021/11/28 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,545,000 طلای 18 عیار 16,727,000 طلای 24 عیار 12,578,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,527,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,702,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,490,000 سکه آزادی 125,300,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,545,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه ساعت 13:33:06 روز ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 282,670 دلار 320,010 یورو 287,090 بالاترین قیمت دلار 278,070 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,310 پوند 76,970 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,568,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مصادف با 2021/11/27 ساعت 12:38:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,568,000 طلای 18 عیار 16,758,000 طلای 24 عیار 12,642,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,561,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,856,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,748,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,980,000 سکه آزادی 126,250,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,568,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ ادامه »

سبد خرید