نرخ قیمت آنلاین

نرخ قیمت طلا 11,372,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۵

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصادف با 2020/12/15 ساعت 12:31:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,372,000 طلای 18 عیار 15,163,000 طلای 24 عیار 11,386,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,229,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,182,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,972,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,970,000 سکه آزادی 121,990,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,372,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/14 دوشنبه ساعت 13:32:37 روز ۱۳۹۹/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 257,514 دلار 311,980 یورو 258,050 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/14 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,202,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ مصادف با 2020/12/14 ساعت 12:31:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,202,000 طلای 18 عیار 14,935,000 طلای 24 عیار 11,282,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,176,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,043,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,901,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,980,000 سکه آزادی 119,370,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,202,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/13 یکشنبه ساعت 13:33:23 روز ۱۳۹۹/۹/۲۳ بیست و سه آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 258,530 دلار 313,510 یورو 260,050 بالاترین قیمت دلار 258,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/13 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,245,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ مصادف با 2020/12/13 ساعت 12:35:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,245,000 طلای 18 عیار 14,994,000 طلای 24 عیار 11,432,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,227,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,243,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,969,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,000,000 سکه آزادی 119,810,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,245,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۳۹۹/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,040 دلار 315,230 یورو 260,750 بالاترین قیمت دلار 260,030 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ مصادف با 2020/12/12 ساعت 12:31:40 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,536,000 طلای 18 عیار 15,382,000 طلای 24 عیار 11,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,527,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,489,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,369,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,980,000 سکه آزادی 125,380,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ساعت 02:10:24 روز ۱۳۹۹/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 261,490 دلار 316,350 یورو 261,250 بالاترین قیمت دلار 260,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ 11,520,000

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ مصادف با 2020/12/12 ساعت 01:59:25 11,520,000 طلای 18 عیار 15,172,000 طلای 24 عیار 11,523,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,310,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,363,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,080,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,980,000 سکه آزادی 124,220,000 سکه امامی 119,980,000 بالاترین قیمت سکه آزادی 117,970,000 …

نرخ قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ 11,520,000 ادامه »

Shopping Cart