آرشیو برچسب های: نرخ آنلاین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه ساعت 14:32:48 روز ۱۴۰۰/۱/۳۱ سی و یک فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 233,650 دلار 279,940 یورو 238,280 بالاترین قیمت دلار 233,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,160 پوند 65,770 […]

نرخ قیمت طلا 10,075,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ مصادف با 2021/04/20 ساعت 13:32:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,075,000 طلای 18 عیار 13,433,000 طلای 24 عیار 10,183,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,913,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,578,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,218,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,489,000 سکه آزادی 100,610,000 سکه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه ساعت 14:33:00 روز ۱۴۰۰/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,540 دلار 284,010 یورو 238,860 بالاترین قیمت دلار 238,450 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,130 پوند 67,170 درهم 0 بالاترین […]

نرخ قیمت طلا 10,359,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ مصادف با 2021/04/19 ساعت 13:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,359,000 طلای 18 عیار 13,812,000 طلای 24 عیار 10,417,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,340,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,889,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,787,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,009,334 سکه آزادی 103,610,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۰/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,860 دلار 283,960 یورو 240,000 بالاترین قیمت دلار 238,750 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 342,130 پوند 67,600 درهم […]

نرخ قیمت طلا 10,361,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ مصادف با 2021/04/18 ساعت 13:31:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,361,000 طلای 18 عیار 13,815,000 طلای 24 عیار 10,389,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,327,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,852,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,769,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 101,979,000 سکه آزادی 104,070,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/17 شنبه ساعت 14:32:43 روز ۱۴۰۰/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 239,960 دلار 286,311 یورو 240,000 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 346,520 پوند 68,470 درهم […]

نرخ قیمت طلا 10,410,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ مصادف با 2021/04/17 ساعت 13:31:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,410,000 طلای 18 عیار 13,880,000 طلای 24 عیار 10,527,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,407,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,037,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,876,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,989,000 سکه آزادی 105,940,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/16 جمعه ساعت 14:33:09 روز ۱۴۰۰/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,780 دلار 285,840 یورو 241,010 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 348,910 پوند 69,910 درهم […]

نرخ قیمت طلا 10,454,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۷ مصادف با 2021/04/16 ساعت 13:36:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,454,000 طلای 18 عیار 13,938,000 طلای 24 عیار 10,458,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,944,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,846,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,019,000 سکه آزادی 105,280,000 سکه امامی […]