قیمت لحظه ای

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ساعت 14:43:28 روز ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,720 دلار 287,760 یورو 246,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,830 پوند 67,200 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,511,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ مصادف با 2021/07/24 ساعت 13:34:09 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,511,000 طلای 18 عیار 14,015,000 طلای 24 عیار 10,551,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,511,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,067,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,015,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,020,000 سکه آزادی 105,810,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,511,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ساعت 14:35:39 روز ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,375 دلار 287,945 یورو 246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,545 پوند 67,135 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,537,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱ مصادف با 2021/07/23 ساعت 13:33:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,537,000 طلای 18 عیار 14,049,000 طلای 24 عیار 10,569,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,534,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,092,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,990,000 سکه آزادی 105,980,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,537,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ساعت 14:34:20 روز ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,570 دلار 288,210 یورو 246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,160 پوند 67,070 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,544,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ مصادف با 2021/07/22 ساعت 13:33:16 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,544,000 طلای 18 عیار 14,058,000 طلای 24 عیار 10,569,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,534,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,092,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,010,000 سکه آزادی 106,030,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,544,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 245,953 دلار 288,593 یورو 245,440 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,863 پوند 67,543 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,560,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۰ مصادف با 2021/07/21 ساعت 13:31:15 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,560,000 طلای 18 عیار 14,080,000 طلای 24 عیار 10,597,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,500,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,129,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,000,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,980,000 سکه آزادی 105,960,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,560,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ساعت 14:31:09 روز ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 245,106 دلار 287,850 یورو 245,040 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,830 پوند 66,690 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,500,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ مصادف با 2021/07/20 ساعت 13:31:57 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,500,000 طلای 18 عیار 14,000,000 طلای 24 عیار 10,539,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,500,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,052,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,000,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,490,000 سکه آزادی 105,440,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,500,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ادامه »

Shopping Cart