قیمت زنده

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۰/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,200 دلار 323,290 یورو 276,410 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,260 پوند 75,070 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,419,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ مصادف با 2021/09/18 ساعت 13:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,419,000 طلای 18 عیار 15,225,000 طلای 24 عیار 11,499,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,332,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,179,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,010,000 سکه آزادی 118,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,419,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه ساعت 14:32:26 روز ۱۴۰۰/۶/۲۶ بیست و شش شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,201 دلار 323,701 یورو 274,510 بالاترین قیمت دلار 272,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,781 پوند 75,491 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,516,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۲۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ مصادف با 2021/09/17 ساعت 13:32:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,516,000 طلای 18 عیار 15,354,000 طلای 24 عیار 11,543,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,322,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,391,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,095,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,990,000 سکه آزادی 118,060,543 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,516,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه ساعت 14:33:29 روز ۱۴۰۰/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,810 دلار 321,310 یورو 273,610 بالاترین قیمت دلار 272,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,700 پوند 74,310 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,483,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ مصادف با 2021/09/16 ساعت 13:32:15 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,483,000 طلای 18 عیار 15,311,000 طلای 24 عیار 11,543,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,322,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,391,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,095,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,490,000 سکه آزادی 118,040,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,483,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۰/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,244 دلار 316,760 یورو 274,210 بالاترین قیمت دلار 272,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,300 پوند 74,884 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ مصادف با 2021/09/15 ساعت 13:36:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,596,000 طلای 18 عیار 15,462,000 طلای 24 عیار 11,677,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,527,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,569,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,369,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,480,804 سکه آزادی 119,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه ساعت 14:44:20 روز ۱۴۰۰/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,610 دلار 313,950 یورو 275,610 بالاترین قیمت دلار 273,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 384,400 پوند 75,020 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ مصادف با 2021/09/14 ساعت 13:49:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,536,000 طلای 18 عیار 15,382,000 طلای 24 عیار 11,619,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,529,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,492,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,372,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,020,000 سکه آزادی 119,180,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ ادامه »

Shopping Cart