آرشیو برچسب های: طلا

نرخ قیمت طلا 10,853,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصادف با 2021/01/27 ساعت 12:48:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,853,000 طلای 18 عیار 14,471,000 طلای 24 عیار 10,929,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,585,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,572,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,113,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 105,989,000 سکه آزادی 107,370,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,414,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ مصادف با 2021/01/26 ساعت 12:31:53 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,414,000 طلای 18 عیار 13,886,000 طلای 24 عیار 10,516,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,407,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,021,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,876,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,509,000 سکه آزادی 103,790,000 سکه […]

نرخ قیمت طلا 10,608,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ مصادف با 2021/01/25 ساعت 12:42:28 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,608,000 طلای 18 عیار 14,144,000 طلای 24 عیار 10,661,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,548,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,215,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,064,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 104,989,270 سکه آزادی 106,080,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,387,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ مصادف با 2021/01/24 ساعت 12:35:32 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,387,000 طلای 18 عیار 13,849,000 طلای 24 عیار 10,401,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,327,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,867,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,769,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,120,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,248,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ مصادف با 2021/01/23 ساعت 12:39:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,248,000 طلای 18 عیار 13,664,000 طلای 24 عیار 10,359,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,992,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,812,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,322,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,989,000 سکه آزادی 103,210,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,352,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۳

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳ مصادف با 2021/01/22 ساعت 12:34:00 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,352,000 طلای 18 عیار 13,803,000 طلای 24 عیار 10,539,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,112,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,052,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,482,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,019,000 سکه آزادی 104,380,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,389,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ مصادف با 2021/01/21 ساعت 12:48:07 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,389,000 طلای 18 عیار 13,852,000 طلای 24 عیار 10,539,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,112,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,052,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,482,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,009,000 سکه آزادی 104,980,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,347,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مصادف با 2021/01/20 ساعت 12:38:24 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,347,000 طلای 18 عیار 13,796,000 طلای 24 عیار 9,962,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,096,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,947,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,830,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 100,989,000 سکه آزادی 104,880,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 9,274,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مصادف با 2021/01/19 ساعت 12:35:55 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,274,000 طلای 18 عیار 12,365,000 طلای 24 عیار 9,394,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,172,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 12,525,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,230,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 93,019,000 سکه آزادی 100,310,000 سکه […]

نرخ قیمت طلا 9,646,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مصادف با 2021/01/18 ساعت 13:17:53 جدول قیمت طلا در بازار تهران 9,646,000 طلای 18 عیار 12,861,000 طلای 24 عیار 10,003,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,646,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,338,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 12,861,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 93,019,000 سکه آزادی 99,390,000 سکه امامی […]