طلا

نرخ قیمت طلا 11,419,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ مصادف با 2021/09/18 ساعت 13:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,419,000 طلای 18 عیار 15,225,000 طلای 24 عیار 11,499,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,332,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,179,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,010,000 سکه آزادی 118,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,419,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,516,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۲۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ مصادف با 2021/09/17 ساعت 13:32:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,516,000 طلای 18 عیار 15,354,000 طلای 24 عیار 11,543,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,322,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,391,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,095,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,990,000 سکه آزادی 118,060,543 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,516,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,483,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ مصادف با 2021/09/16 ساعت 13:32:15 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,483,000 طلای 18 عیار 15,311,000 طلای 24 عیار 11,543,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,322,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,391,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,095,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 113,490,000 سکه آزادی 118,040,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,483,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ مصادف با 2021/09/15 ساعت 13:36:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,596,000 طلای 18 عیار 15,462,000 طلای 24 عیار 11,677,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,527,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,569,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,369,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,480,804 سکه آزادی 119,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ مصادف با 2021/09/14 ساعت 13:49:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,536,000 طلای 18 عیار 15,382,000 طلای 24 عیار 11,619,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,529,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,492,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,372,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 114,020,000 سکه آزادی 119,180,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,536,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,437,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ مصادف با 2021/09/13 ساعت 13:37:17 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,437,000 طلای 18 عیار 15,249,000 طلای 24 عیار 11,583,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,412,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,443,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,215,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 112,020,000 سکه آزادی 118,910,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,437,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,716,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ مصادف با 2021/09/12 ساعت 13:46:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,716,000 طلای 18 عیار 15,622,000 طلای 24 عیار 11,749,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,689,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,665,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,585,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,510,000 سکه آزادی 121,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,716,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,806,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ مصادف با 2021/09/11 ساعت 13:32:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,806,000 طلای 18 عیار 15,742,000 طلای 24 عیار 11,827,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,765,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,686,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,980,000 سکه آزادی 121,690,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,806,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,836,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۹ مصادف با 2021/09/10 ساعت 13:33:48 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,836,000 طلای 18 عیار 15,782,000 طلای 24 عیار 11,867,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,779,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,705,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,510,000 سکه آزادی 122,040,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,836,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,832,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ مصادف با 2021/09/09 ساعت 13:31:02 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,832,000 طلای 18 عیار 15,776,000 طلای 24 عیار 11,867,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,779,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,705,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,480,000 سکه آزادی 122,080,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,832,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸ ادامه »

Shopping Cart