آرشیو برچسب های: طلا

نرخ قیمت طلا 10,075,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ مصادف با 2021/04/20 ساعت 13:32:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,075,000 طلای 18 عیار 13,433,000 طلای 24 عیار 10,183,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 9,913,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,578,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,218,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 99,489,000 سکه آزادی 100,610,000 سکه […]

نرخ قیمت طلا 10,359,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ مصادف با 2021/04/19 ساعت 13:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,359,000 طلای 18 عیار 13,812,000 طلای 24 عیار 10,417,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,340,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,889,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,787,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,009,334 سکه آزادی 103,610,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,361,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ مصادف با 2021/04/18 ساعت 13:31:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,361,000 طلای 18 عیار 13,815,000 طلای 24 عیار 10,389,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,327,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,852,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,769,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 101,979,000 سکه آزادی 104,070,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,410,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ مصادف با 2021/04/17 ساعت 13:31:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,410,000 طلای 18 عیار 13,880,000 طلای 24 عیار 10,527,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,407,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,037,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,876,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,989,000 سکه آزادی 105,940,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,454,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۷ مصادف با 2021/04/16 ساعت 13:36:04 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,454,000 طلای 18 عیار 13,938,000 طلای 24 عیار 10,458,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,944,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,846,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,019,000 سکه آزادی 105,280,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,403,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ مصادف با 2021/04/15 ساعت 13:41:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,403,000 طلای 18 عیار 13,870,000 طلای 24 عیار 10,451,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,384,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,935,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,846,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 103,019,000 سکه آزادی 105,280,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,387,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ مصادف با 2021/04/14 ساعت 13:40:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,387,000 طلای 18 عیار 13,849,000 طلای 24 عیار 10,433,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,350,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,910,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,799,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,710,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,338,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ مصادف با 2021/04/13 ساعت 13:32:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,338,000 طلای 18 عیار 13,784,000 طلای 24 عیار 10,428,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,257,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,904,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,676,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 104,460,000 سکه […]

نرخ قیمت طلا 10,414,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مصادف با 2021/04/12 ساعت 13:33:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,414,000 طلای 18 عیار 13,886,000 طلای 24 عیار 10,421,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,299,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,895,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,732,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,000 سکه آزادی 105,410,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 10,377,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مصادف با 2021/04/11 ساعت 13:33:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,377,000 طلای 18 عیار 13,836,000 طلای 24 عیار 10,449,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,338,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 13,932,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 13,784,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 102,989,354 سکه آزادی 104,410,000 سکه امامی […]