طلا

نرخ قیمت طلا 13,889,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۶ مصادف با 2022/05/27 ساعت 13:31:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,889,000 طلای 18 عیار 18,518,000 طلای 24 عیار 13,921,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,561,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,030,000 سکه آزادی 145,310,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,889,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۶ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,912,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ مصادف با 2022/05/26 ساعت 13:32:59 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,912,000 طلای 18 عیار 18,549,000 طلای 24 عیار 13,917,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,555,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,010,386 سکه آزادی 145,540,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,912,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,794,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ مصادف با 2022/05/25 ساعت 13:34:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,794,000 طلای 18 عیار 18,392,000 طلای 24 عیار 13,868,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,794,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,491,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,392,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 138,990,000 سکه آزادی 143,810,600 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,794,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,836,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ مصادف با 2022/05/24 ساعت 13:31:43 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,836,000 طلای 18 عیار 18,448,000 طلای 24 عیار 13,917,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,780,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,555,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,374,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,880,000 سکه آزادی 144,180,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,836,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,810,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مصادف با 2022/05/23 ساعت 13:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,810,000 طلای 18 عیار 18,414,000 طلای 24 عیار 13,822,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,711,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,429,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,281,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,000,000 سکه آزادی 144,630,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,810,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,944,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ مصادف با 2022/05/22 ساعت 13:34:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,944,000 طلای 18 عیار 18,592,000 طلای 24 عیار 14,020,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,831,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,694,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,441,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,920,000 سکه آزادی 145,180,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,944,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,843,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ مصادف با 2022/05/21 ساعت 13:31:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,843,000 طلای 18 عیار 18,457,000 طلای 24 عیار 13,843,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,716,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,457,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,081,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 136,970,000 سکه آزادی 143,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,843,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,561,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۲/۳۰

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ مصادف با 2022/05/20 ساعت 13:32:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,561,000 طلای 18 عیار 18,081,000 طلای 24 عیار 13,570,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,487,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,094,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,983,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,400,000 سکه آزادی 140,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,561,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۲/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,556,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ مصادف با 2022/05/19 ساعت 13:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,556,000 طلای 18 عیار 18,075,000 طلای 24 عیار 13,563,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,487,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,084,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,983,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,390,000 سکه آزادی 141,070,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,556,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,496,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مصادف با 2022/05/18 ساعت 13:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,496,000 طلای 18 عیار 17,995,000 طلای 24 عیار 13,593,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,464,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,124,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,952,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,940,000 سکه آزادی 139,250,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,496,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ ادامه »

سبد خرید