طلا

نرخ قیمت طلا 12,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ مصادف با 2021/12/01 ساعت 12:36:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,596,000 طلای 18 عیار 16,795,000 طلای 24 عیار 12,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,564,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,751,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 124,050,000 سکه آزادی 126,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,596,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,554,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ مصادف با 2021/11/30 ساعت 12:34:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,554,000 طلای 18 عیار 16,739,000 طلای 24 عیار 12,700,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,446,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,933,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,594,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,480,000 سکه آزادی 125,870,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,554,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,714,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مصادف با 2021/11/29 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,714,000 طلای 18 عیار 16,952,000 طلای 24 عیار 12,728,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,642,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,970,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,856,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 124,970,000 سکه آزادی 127,070,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,714,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,545,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ مصادف با 2021/11/28 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,545,000 طلای 18 عیار 16,727,000 طلای 24 عیار 12,578,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,527,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,770,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,702,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,490,000 سکه آزادی 125,300,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,545,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,568,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مصادف با 2021/11/27 ساعت 12:38:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,568,000 طلای 18 عیار 16,758,000 طلای 24 عیار 12,642,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,561,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,856,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,748,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,980,000 سکه آزادی 126,250,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,568,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,504,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۹/۵ مصادف با 2021/11/26 ساعت 12:50:07 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,504,000 طلای 18 عیار 16,671,000 طلای 24 عیار 12,534,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,488,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,711,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,650,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,050,000 سکه آزادی 125,710,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,504,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,524,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۴ مصادف با 2021/11/25 ساعت 12:35:12 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,524,000 طلای 18 عیار 16,699,000 طلای 24 عیار 12,552,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,347,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,736,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,462,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 123,990,000 سکه آزادی 126,460,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,524,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,518,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ مصادف با 2021/11/24 ساعت 12:34:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,518,000 طلای 18 عیار 16,690,000 طلای 24 عیار 12,518,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,347,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,690,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,462,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,010,000 سکه آزادی 126,200,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,518,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,337,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۲

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ مصادف با 2021/11/23 ساعت 12:32:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,337,000 طلای 18 عیار 16,450,000 طلای 24 عیار 12,520,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,326,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,693,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,434,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,030,000 سکه آزادی 124,240,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 12,337,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,416,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ مصادف با 2021/11/22 ساعت 12:33:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,416,000 طلای 18 عیار 16,554,000 طلای 24 عیار 12,455,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,395,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,607,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,527,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 122,560,000 سکه آزادی 124,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,416,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱ ادامه »

سبد خرید