شهرکرد

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/30 سه شنبه ساعت 14:33:35 روز ۱۴۰۲/۳/۹ نه خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 517,238 دلار 555,128 یورو 518,100 بالاترین قیمت دلار 511,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 640,368 پوند 141,208 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/30 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,268,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ مصادف با 2023/05/30 ساعت 13:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,268,000 طلای 18 عیار 33,691,000 طلای 24 عیار 25,411,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,841,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,882,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,121,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 276,900,000 سکه آزادی 310,870,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 25,268,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/29 دوشنبه ساعت 14:31:39 روز ۱۴۰۲/۳/۸ هشت خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 515,517 دلار 553,317 یورو 517,900 بالاترین قیمت دلار 514,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 636,687 پوند 140,677 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/29 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,959,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ مصادف با 2023/05/29 ساعت 13:31:58 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,959,000 طلای 18 عیار 33,278,000 طلای 24 عیار 25,037,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,797,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,383,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,063,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 272,010,000 سکه آزادی 304,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,959,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/28 یکشنبه ساعت 14:31:03 روز ۱۴۰۲/۳/۷ هفت خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 516,480 دلار 554,210 یورو 517,900 بالاترین قیمت دلار 515,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 637,770 پوند 140,640 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/28 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,897,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ مصادف با 2023/05/28 ساعت 13:31:52 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,897,000 طلای 18 عیار 33,195,000 طلای 24 عیار 25,037,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,797,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,383,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,063,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 272,010,000 سکه آزادی 306,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,897,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/27 شنبه ساعت 14:32:15 روز ۱۴۰۲/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 514,888 دلار 554,958 یورو 514,600 بالاترین قیمت دلار 512,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 646,098 پوند 141,228 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/27 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,271,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۶

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مصادف با 2023/05/27 ساعت 13:31:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,271,000 طلای 18 عیار 33,694,000 طلای 24 عیار 25,368,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,959,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,823,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,278,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 277,920,000 سکه آزادی 314,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,271,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/26 جمعه ساعت 14:32:17 روز ۱۴۰۲/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 514,500 دلار 554,570 یورو 514,600 بالاترین قیمت دلار 512,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 645,710 پوند 140,840 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/05/26 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,271,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۳/۵ مصادف با 2023/05/26 ساعت 13:31:41 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,271,000 طلای 18 عیار 33,694,000 طلای 24 عیار 25,368,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,959,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,823,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,278,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 277,920,000 سکه آزادی 314,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,271,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۵ ادامه »

سبد خرید