زنجان

نرخ قیمت طلا 15,879,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۷

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ مصادف با 2022/12/08 ساعت 12:31:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,879,000 طلای 18 عیار 21,172,000 طلای 24 عیار 15,918,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,854,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 21,224,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 21,138,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 170,490,000 سکه آزادی 173,940,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت طلا 15,879,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۷ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/07 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/07 چهارشنبه ساعت 13:32:38 روز ۱۴۰۱/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 359,000 دلار 377,550 یورو 361,400 بالاترین قیمت دلار 357,520 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 439,510 پوند 98,040 درهم

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/07 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 15,664,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۶

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ مصادف با 2022/12/07 ساعت 12:31:54 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,664,000 طلای 18 عیار 20,885,000 طلای 24 عیار 15,738,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,639,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 20,984,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,852,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 167,520,000 سکه آزادی 173,550,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 15,664,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۶ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/06 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/06 سه شنبه ساعت 13:31:07 روز ۱۴۰۱/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 359,150 دلار 378,040 یورو 361,500 بالاترین قیمت دلار 358,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 441,540 پوند 98,030

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/06 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 15,796,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ مصادف با 2022/12/06 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,796,000 طلای 18 عیار 21,061,000 طلای 24 عیار 15,817,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,784,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 21,089,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 21,046,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 169,450,000 سکه آزادی 177,050,000 سکه

نرخ قیمت طلا 15,796,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/05 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/05 دوشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۱/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 360,690 دلار 381,770 یورو 362,810 بالاترین قیمت دلار 358,890 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 446,970 پوند 98,370 درهم

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/05 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 15,987,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۴

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ مصادف با 2022/12/05 ساعت 12:31:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,987,000 طلای 18 عیار 21,316,000 طلای 24 عیار 16,154,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,944,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 21,538,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 21,258,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 170,550,000 سکه آزادی 178,050,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 15,987,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۴ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/04 یکشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۴۰۱/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,450 دلار 377,480 یورو 358,650 بالاترین قیمت دلار 356,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 442,370 پوند 97,610 درهم

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/04 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت طلا 15,925,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ مصادف با 2022/12/04 ساعت 12:33:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,925,000 طلای 18 عیار 21,233,000 طلای 24 عیار 15,939,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,863,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 21,252,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 21,150,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 166,980,000 سکه آزادی 173,990,000 سکه امامی

نرخ قیمت طلا 15,925,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/03 شنبه ساعت 13:33:40 روز ۱۴۰۱/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 356,840 دلار 377,990 یورو 360,100 بالاترین قیمت دلار 354,020 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 440,630 پوند 97,630 درهم

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/03 شنبه بیشتر بخوانید »