زنجان

نرخ قیمت طلا 11,943,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مصادف با 2022/02/23 ساعت 12:32:36 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,943,000 طلای 18 عیار 15,923,000 طلای 24 عیار 12,021,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,883,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,028,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,843,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 117,040,000 سکه آزادی 118,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,943,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,880 دلار 295,320 یورو 261,300 بالاترین قیمت دلار 258,360 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,300 پوند 71,010 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,871,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ مصادف با 2022/02/22 ساعت 12:31:14 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,871,000 طلای 18 عیار 15,828,000 طلای 24 عیار 12,040,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,746,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,053,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,662,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,960,000 سکه آزادی 118,560,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,871,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,830 دلار 291,860 یورو 257,100 بالاترین قیمت دلار 254,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 353,110 پوند 69,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,703,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ مصادف با 2022/02/21 ساعت 12:32:01 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,703,000 طلای 18 عیار 15,603,000 طلای 24 عیار 11,737,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,696,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,649,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,594,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,330,000 سکه آزادی 116,820,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,703,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه ساعت 13:33:02 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱ یک اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,430 دلار 290,410 یورو 258,800 بالاترین قیمت دلار 256,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 350,340 پوند 69,800 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,746,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ مصادف با 2022/02/20 ساعت 12:31:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,746,000 طلای 18 عیار 15,662,000 طلای 24 عیار 11,867,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,744,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,822,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,659,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,480,000 سکه آزادی 116,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,746,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ساعت 13:33:04 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,510 دلار 295,030 یورو 263,120 بالاترین قیمت دلار 260,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 355,880 پوند 70,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,892,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مصادف با 2022/02/19 ساعت 12:32:11 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,892,000 طلای 18 عیار 15,856,000 طلای 24 عیار 12,030,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,823,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,040,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,763,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,470,000 سکه آزادی 117,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,892,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ساعت 13:31:31 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 263,412 دلار 299,272 یورو 265,300 بالاترین قیمت دلار 262,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,702 پوند 71,792 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ادامه »

سبد خرید