زنجان

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه ساعت 14:31:07 روز ۱۴۰۱/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,795 دلار 895 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,270 پوند 895 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/22 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,944,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ مصادف با 2022/05/22 ساعت 13:34:37 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,944,000 طلای 18 عیار 18,592,000 طلای 24 عیار 14,020,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,831,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,694,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,441,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 139,920,000 سکه آزادی 145,180,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,944,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۱/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,319 دلار 419 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,860 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,843,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ مصادف با 2022/05/21 ساعت 13:31:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,843,000 طلای 18 عیار 18,457,000 طلای 24 عیار 13,843,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,716,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,457,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,081,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 136,970,000 سکه آزادی 143,110,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,843,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه ساعت 14:31:18 روز ۱۴۰۱/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,285 دلار 322,145 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 372,005 پوند 83,615 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/20 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,561,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۲/۳۰

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ مصادف با 2022/05/20 ساعت 13:32:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,561,000 طلای 18 عیار 18,081,000 طلای 24 عیار 13,570,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,487,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,094,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,983,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,400,000 سکه آزادی 140,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,561,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۲/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه ساعت 14:31:06 روز ۱۴۰۱/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,761 دلار 322,621 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 370,580 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/19 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,556,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ مصادف با 2022/05/19 ساعت 13:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,556,000 طلای 18 عیار 18,075,000 طلای 24 عیار 13,563,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,487,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,084,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,983,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,390,000 سکه آزادی 141,070,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,556,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه ساعت 14:33:41 روز ۱۴۰۱/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,520 دلار 322,380 یورو 305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 372,240 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/18 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,496,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مصادف با 2022/05/18 ساعت 13:31:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,496,000 طلای 18 عیار 17,995,000 طلای 24 عیار 13,593,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,464,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,124,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,952,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,940,000 سکه آزادی 139,250,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,496,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ ادامه »

سبد خرید