زاهدان

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/06 شنبه ساعت 14:31:31 روز ۱۴۰۱/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 40 دلار 40 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,190 پوند 40 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/06 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,815,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مصادف با 2022/08/06 ساعت 13:33:11 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,815,000 طلای 18 عیار 18,420,000 طلای 24 عیار 13,840,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,651,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,454,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,201,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,980,000 سکه آزادی 148,390,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,815,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/05 جمعه ساعت 14:36:12 روز ۱۴۰۱/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 858 دلار 858 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,598 پوند 858 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/05 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,741,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۵/۱۴

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۴ مصادف با 2022/08/05 ساعت 13:31:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,741,000 طلای 18 عیار 18,321,000 طلای 24 عیار 13,750,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,559,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,334,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,078,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,990,000 سکه آزادی 148,620,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,741,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۵/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/04 پنجشنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۱/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 533 دلار 533 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,960 پوند 533 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/04 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,674,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ مصادف با 2022/08/04 ساعت 13:31:59 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,674,000 طلای 18 عیار 18,232,000 طلای 24 عیار 13,693,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,559,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,257,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,078,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,990,000 سکه آزادی 148,500,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,674,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/03 چهارشنبه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 606 دلار 606 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,870 پوند 606 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/03 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,531,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ مصادف با 2022/08/03 ساعت 13:31:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,531,000 طلای 18 عیار 18,041,000 طلای 24 عیار 13,690,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,478,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,254,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,970,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 140,450,000 سکه آزادی 147,500,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,531,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/02 سه شنبه ساعت 14:31:47 روز ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 989 دلار 989 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,600 پوند 989 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/02 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,658,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مصادف با 2022/08/02 ساعت 13:32:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,658,000 طلای 18 عیار 18,211,000 طلای 24 عیار 13,737,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,582,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,315,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,109,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 141,450,000 سکه آزادی 148,570,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,658,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ ادامه »

سبد خرید