ری

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/23 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/23 یکشنبه ساعت 13:31:25 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳ سه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 276,370 دلار 316,070 یورو 276,400 بالاترین قیمت دلار 274,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,060 پوند 75,830 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/23 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,192,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ مصادف با 2022/01/23 ساعت 12:31:15 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,192,000 طلای 18 عیار 16,256,000 طلای 24 عیار 12,197,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,074,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,262,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,099,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,550,000 سکه آزادی 122,790,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,192,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲ دو بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,100 دلار 314,630 یورو 276,400 بالاترین قیمت دلار 274,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,340 پوند 75,480 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,155,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ مصادف با 2022/01/22 ساعت 12:31:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,155,000 طلای 18 عیار 16,207,000 طلای 24 عیار 12,254,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,084,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,339,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,111,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 118,980,000 سکه آزادی 122,770,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,155,000 امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه ساعت 13:32:13 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱ یک بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,660 دلار 312,650 یورو 275,590 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,200 پوند 75,930 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,180,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ مصادف با 2022/01/21 ساعت 12:31:22 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,180,000 طلای 18 عیار 16,240,000 طلای 24 عیار 12,215,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,088,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,287,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,117,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,470,000 سکه آزادی 123,030,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,180,000 امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه ساعت 13:31:12 روز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ سی دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,990 دلار 312,060 یورو 275,590 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,200 پوند 75,450 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,187,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مصادف با 2022/01/20 ساعت 12:31:45 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,187,000 طلای 18 عیار 16,250,000 طلای 24 عیار 12,215,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,088,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,287,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 16,117,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,970,000 سکه آزادی 123,180,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,187,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه ساعت 13:32:26 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,780 دلار 312,790 یورو 276,100 بالاترین قیمت دلار 274,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,840 پوند 75,670 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 12,028,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مصادف با 2022/01/19 ساعت 12:31:09 جدول قیمت طلا در بازار تهران 12,028,000 طلای 18 عیار 16,037,000 طلای 24 عیار 12,049,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,924,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,065,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,899,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 117,490,000 سکه آزادی 121,790,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 12,028,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ادامه »

سبد خرید