بجنورد

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/25 دوشنبه ساعت 13:34:21 روز ۱۴۰۲/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 494,190 دلار 524,390 یورو 494,800 بالاترین قیمت دلار 493,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 602,860 پوند 136,970 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/25 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,063,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مصادف با 2023/09/25 ساعت 12:42:50 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,063,000 طلای 18 عیار 30,751,000 طلای 24 عیار 23,174,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,063,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 30,899,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,751,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 247,050,000 سکه آزادی 275,090,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,063,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/24 یکشنبه ساعت 13:31:19 روز ۱۴۰۲/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 493,873 دلار 525,393 یورو 494,500 بالاترین قیمت دلار 492,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 604,153 پوند 137,243 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/24 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,174,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲ مصادف با 2023/09/24 ساعت 12:36:34 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,174,000 طلای 18 عیار 30,899,000 طلای 24 عیار 23,287,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,167,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,050,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,890,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 247,870,000 سکه آزادی 276,420,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,174,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/23 شنبه ساعت 13:31:54 روز ۱۴۰۲/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 493,906 دلار 525,446 یورو 494,500 بالاترین قیمت دلار 493,500 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 604,226 پوند 137,226 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/23 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,223,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ مصادف با 2023/09/23 ساعت 12:35:59 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,223,000 طلای 18 عیار 30,988,000 طلای 24 عیار 23,287,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,223,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,050,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,963,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 248,040,000 سکه آزادی 275,940,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,223,000 امروز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/22 جمعه ساعت 13:31:26 روز ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 494,050 دلار 525,090 یورو 494,500 بالاترین قیمت دلار 491,500 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 605,810 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/22 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,234,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ مصادف با 2023/09/22 ساعت 12:32:30 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,234,000 طلای 18 عیار 30,979,000 طلای 24 عیار 23,311,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,188,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,080,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,917,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 247,950,000 سکه آزادی 278,070,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,234,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/21 پنجشنبه ساعت 14:36:15 روز ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 493,350 دلار 524,750 یورو 492,500 بالاترین قیمت دلار 491,500 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 606,030 پوند 137,490 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/21 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,274,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ مصادف با 2023/09/21 ساعت 13:41:52 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,274,000 طلای 18 عیار 31,031,000 طلای 24 عیار 23,285,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,188,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,047,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,917,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 247,980,000 سکه آزادی 276,540,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,274,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ادامه »

سبد خرید