اراک

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/21 سه شنبه ساعت 13:31:14 روز ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 472,197 دلار 511,447 یورو 472,100 بالاترین قیمت دلار 460,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 586,097 پوند 130,317 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/21 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 26,406,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱ مصادف با 2023/03/21 ساعت 12:32:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 26,406,000 طلای 18 عیار 35,208,000 طلای 24 عیار 26,617,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,060,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 35,488,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,414,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 282,010,000 سکه آزادی 298,010,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 26,406,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/19 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/19 یکشنبه ساعت 13:31:15 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 471,100 دلار 510,060 یورو 471,100 بالاترین قیمت دلار 460,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 584,530 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/19 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,998,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مصادف با 2023/03/19 ساعت 12:31:50 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,998,000 طلای 18 عیار 34,663,000 طلای 24 عیار 25,998,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,060,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 34,663,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,414,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 282,010,000 سکه آزادی 296,010,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,998,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/18 شنبه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 464,534 دلار 503,214 یورو 464,100 بالاترین قیمت دلار 458,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 576,634 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/18 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,405,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ مصادف با 2023/03/18 ساعت 12:32:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,405,000 طلای 18 عیار 32,539,000 طلای 24 عیار 24,474,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 23,137,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 32,632,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,850,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 277,010,000 سکه آزادی 299,800,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,405,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/17 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/17 جمعه ساعت 13:31:22 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 456,730 دلار 492,670 یورو 456,600 بالاترین قیمت دلار 448,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 562,090 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/17 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,147,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ مصادف با 2023/03/17 ساعت 12:31:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,147,000 طلای 18 عیار 30,862,000 طلای 24 عیار 23,290,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 22,558,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 31,053,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,077,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 265,010,000 سکه آزادی 287,870,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,147,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/16 پنجشنبه ساعت 13:31:53 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 451,274 دلار 486,754 یورو 453,100 بالاترین قیمت دلار 448,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 556,114 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/16 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 23,110,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ مصادف با 2023/03/16 ساعت 12:37:47 جدول قیمت طلا در بازار تهران 23,110,000 طلای 18 عیار 30,813,000 طلای 24 عیار 23,170,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 22,558,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 30,893,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 30,077,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 264,870,000 سکه آزادی 287,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 23,110,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ادامه »

سبد خرید