آبادان

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۲/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,825 دلار 545,025 یورو 505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,575 پوند 138,735 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,756,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۷

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۷ مصادف با 2023/12/08 ساعت 12:42:01 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,756,000 طلای 18 عیار 33,007,000 طلای 24 عیار 24,772,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,603,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,029,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,804,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,010,000 سکه آزادی 293,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,756,000 امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه ساعت 13:31:11 روز ۱۴۰۲/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,625 دلار 545,045 یورو 505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,335 پوند 138,625 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,716,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ مصادف با 2023/12/07 ساعت 12:38:35 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,716,000 طلای 18 عیار 32,955,000 طلای 24 عیار 24,772,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,603,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,029,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,804,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,060,000 سکه آزادی 293,060,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,716,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۲/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,507 دلار 544,167 یورو 504,950 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,257 پوند 138,657 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,698,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ مصادف با 2023/12/06 ساعت 12:34:42 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,698,000 طلای 18 عیار 32,930,000 طلای 24 عیار 24,947,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,696,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,263,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 32,927,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 257,690,000 سکه آزادی 292,140,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 24,698,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۲/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,214 دلار 548,104 یورو 505,100 بالاترین قیمت دلار 504,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 638,434 پوند 138,514 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 24,797,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مصادف با 2023/12/05 ساعت 12:34:23 جدول قیمت طلا در بازار تهران 24,797,000 طلای 18 عیار 33,063,000 طلای 24 عیار 24,853,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 24,758,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,137,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,010,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 258,970,000 سکه آزادی 294,510,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 24,797,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه ساعت 13:35:17 روز ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,667 دلار 550,877 یورو 505,600 بالاترین قیمت دلار 504,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,797 پوند 138,597 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 25,275,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ مصادف با 2023/12/04 ساعت 12:50:00 جدول قیمت طلا در بازار تهران 25,275,000 طلای 18 عیار 33,700,000 طلای 24 عیار 25,351,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 25,194,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 33,801,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 33,592,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 261,080,000 سکه آزادی 297,560,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 25,275,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

سبد خرید