طلاکاران

نرخ قیمت طلا 10,846,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۲ مصادف با 2021/04/01 ساعت 13:34:24 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,846,000 طلای 18 عیار 14,461,000 طلای 24 عیار 10,874,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,747,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,498,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,329,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,989,000 سکه آزادی 111,480,993 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,846,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه ساعت 14:32:20 روز ۱۴۰۰/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 252,040 دلار 294,910 یورو 252,550 بالاترین قیمت دلار 251,990 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,300 پوند 70,870 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,807,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۱ مصادف با 2021/03/31 ساعت 13:36:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,807,000 طلای 18 عیار 14,409,000 طلای 24 عیار 10,874,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,765,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,498,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,354,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,519,000 سکه آزادی 111,410,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,807,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه ساعت 14:33:51 روز ۱۴۰۰/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 252,460 دلار 296,900 یورو 257,120 بالاترین قیمت دلار 252,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,620 پوند 71,240 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,888,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ مصادف با 2021/03/30 ساعت 13:33:38 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,888,000 طلای 18 عیار 14,517,000 طلای 24 عیار 11,109,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,858,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,812,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,477,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,979,000 سکه آزادی 112,260,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 10,888,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه ساعت 14:32:00 روز ۱۴۰۰/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 253,274 دلار 292,910 یورو 252,350 بالاترین قیمت دلار 247,470 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,424 پوند 71,604 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,026,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۹ مصادف با 2021/03/29 ساعت 13:32:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,026,000 طلای 18 عیار 14,701,000 طلای 24 عیار 11,109,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,957,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,812,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 109,009,000 سکه آزادی 112,880,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,026,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه ساعت 14:31:11 روز ۱۴۰۰/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 252,290 دلار 292,910 یورو 252,350 بالاترین قیمت دلار 247,470 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,010 پوند 70,760 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 10,975,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ مصادف با 2021/03/28 ساعت 13:33:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,975,000 طلای 18 عیار 14,634,000 طلای 24 عیار 11,005,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,818,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,674,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,424,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,989,000 سکه آزادی 113,180,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 10,975,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه ساعت 14:37:26 روز ۱۴۰۰/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,480 دلار 288,970 یورو 247,580 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 350,660 پوند 69,510 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه ادامه »

سبد خرید