طلاکاران

نرخ قیمت طلا 11,017,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ مصادف با 2021/01/09 ساعت 12:32:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,017,000 طلای 18 عیار 14,689,000 طلای 24 عیار 11,564,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,003,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,419,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,671,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 109,989,000 سکه آزادی 111,580,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,017,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه ساعت 13:36:51 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,276 دلار 316,206 یورو 257,550 بالاترین قیمت دلار 255,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 350,496 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,573,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ مصادف با 2021/01/08 ساعت 12:38:51 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,573,000 طلای 18 عیار 15,431,000 طلای 24 عیار 11,696,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,541,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,594,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,388,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 115,979,000 سکه آزادی 118,130,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,573,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه ساعت 13:42:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 255,550 دلار 315,510 یورو 257,550 بالاترین قیمت دلار 255,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 349,500 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,553,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ مصادف با 2021/01/07 ساعت 12:32:15 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,553,000 طلای 18 عیار 15,403,000 طلای 24 عیار 11,696,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,553,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,594,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,403,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 116,009,000 سکه آزادی 118,170,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,553,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه ساعت 13:38:03 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 258,960 دلار 317,920 یورو 259,050 بالاترین قیمت دلار 258,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 355,510 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,987,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ مصادف با 2021/01/06 ساعت 12:36:08 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,987,000 طلای 18 عیار 15,982,000 طلای 24 عیار 12,079,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,968,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,105,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,957,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,009,000 سکه آزادی 121,020,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 11,987,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه ساعت 13:41:59 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 259,381 دلار 318,071 یورو 258,550 بالاترین قیمت دلار 257,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 356,111 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 11,957,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مصادف با 2021/01/05 ساعت 13:17:39 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,957,000 طلای 18 عیار 15,942,000 طلای 24 عیار 12,010,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,890,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 16,013,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 15,853,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 119,989,000 سکه آزادی 120,840,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 11,957,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه ساعت 13:33:53 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 257,140 دلار 315,010 یورو 257,250 بالاترین قیمت دلار 255,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 356,480 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه ادامه »

سبد خرید