طلاکاران

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/17 یکشنبه ساعت 14:32:24 روز ۱۴۰۱/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 279,350 دلار 303,410 یورو 280,800 بالاترین قیمت دلار 278,600 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 365,310 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/17 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,219,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۸

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ مصادف با 2022/04/17 ساعت 13:31:08 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,219,000 طلای 18 عیار 17,626,000 طلای 24 عیار 13,263,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,194,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,684,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,592,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 129,390,000 سکه آزادی 133,780,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,219,000 امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/16 شنبه ساعت 14:33:05 روز ۱۴۰۱/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,730 دلار 301,240 یورو 278,800 بالاترین قیمت دلار 275,200 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 363,900 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/16 شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,060,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ مصادف با 2022/04/16 ساعت 13:32:21 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,060,000 طلای 18 عیار 17,413,000 طلای 24 عیار 13,085,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 12,982,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,447,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,309,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 128,430,000 سکه آزادی 131,670,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,060,000 امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/15 جمعه ساعت 14:32:57 روز ۱۴۰۱/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,215 دلار 302,965 یورو 277,400 بالاترین قیمت دلار 277,200 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 366,375 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/15 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,069,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۲۶

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۶ مصادف با 2022/04/15 ساعت 13:31:21 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,069,000 طلای 18 عیار 17,426,000 طلای 24 عیار 13,150,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,030,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,533,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,373,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 128,880,066 سکه آزادی 130,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,069,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۲۶ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/14 پنجشنبه ساعت 14:31:14 روز ۱۴۰۱/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 277,310 دلار 303,360 یورو 277,400 بالاترین قیمت دلار 277,200 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 366,490 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/14 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,085,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مصادف با 2022/04/14 ساعت 13:31:10 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,085,000 طلای 18 عیار 17,447,000 طلای 24 عیار 13,150,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,072,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,533,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,429,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 129,000,000 سکه آزادی 130,780,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,085,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/13 چهارشنبه ساعت 14:35:46 روز ۱۴۰۱/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 276,760 دلار 302,590 یورو 278,700 بالاترین قیمت دلار 276,710 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 364,830 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/13 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,139,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ مصادف با 2022/04/13 ساعت 13:31:52 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,139,000 طلای 18 عیار 17,518,000 طلای 24 عیار 13,245,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,125,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 17,660,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,499,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 128,990,000 سکه آزادی 130,920,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,139,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۴ ادامه »

سبد خرید