نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/10 چهارشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۳/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد.

نرخ ارز 2024/07/10 چهارشنبه

پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز
0 0 644,800 قیمت یورو
0 0 764,100 قیمت پوند
Rate this post