نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/09 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/09 یکشنبه ساعت 14:34:38 روز ۱۴۰۳/۳/۲۰ بیست خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد.

نرخ ارز 2024/06/09 یکشنبه

پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز
0 0 640,400 قیمت یورو
0 0 752,800 قیمت پوند
Rate this post