نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/13 شنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد.

نرخ ارز 2024/01/13 شنبه

پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز
0 0 574,830 قیمت یورو
0 0 669,320 قیمت پوند
Rate this post